zajętość dysku danej partycji w cmd

Witam, Jak sprawdzić zajętość dysku w wierszu poleceń? Chcę uzyskać taką informację: np. Na partycji D pozostało wolnego miejsca: 3400 MB Wiem, że jest polecenie dir i chkdsk, ale nie umiem za ich pomocą wyciągnąć takiej informacji.

Odpowiedzi: 1

Przecież "dir" wyświetla na końcu ilość wolnego miejsca na danej partycji w bajtach, o ile nie uruchomisz go z parametrem "/B". Gdybyś chciał sobie tą wielkość przeliczać na megabajty, musiałbyś się pewnie nieźle nagimnastykować, żeby zrobić to jedynie środkami dostępnymi w zwykłym wierszu poleceń. Klasyczny cmd.exe jest już interpreterem bardzo przestarzałym - jego składnia jest wzorowana na tej z systemu MS-DOS. O wiele lepsze efekty można osiągnąć w [url=http://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell]PowerShellu[/url]. Musisz jednak wiedzieć, że jeżeli korzystasz z Windowsa XP, to prawdopodobnie będziesz musiał PowerShella najpierw [url=http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=60cb5b6c-6532-45e0-ab0f-a94ae9ababf5&displaylang=pl]ściągnąć[/url] i zainstalować. Poniższe polecenie wyświetli listę partycji dostępnych w systemie oraz ilość wolnego miejsca, w megabajtach: [code]Get-WMIObject Win32_LogicalDisk | ForEach-Object {$_.FreeSpace=$_.FreeSpace/1MB; $_} | Select DeviceID, FreeSpace | Format-Table -Auto[/code] Oto przykładowy rezultat: [code]DeviceID FreeSpace -------- --------- C: 14488 D: 12993 G: 1160077[/code]
BlaSOFT
Dodano
18.08.2011 19:29:20
wevre
Dodano:
18.08.2011 17:51:13
Komentarzy:
1
Strona 1 / 1