XP Antivirus

Mam problem w postaci czegos, co zowie sie Xp antivirus. Mowi, ze mam kilkadziesiat wirusow, trojanow itd, ale spyware doctor nic szczegolnego nie pokazal, avast tez milczy. Ma moze ktos recepte jak pozbyc sie tego?? [code][/code]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:20:53, on 2008-02-26 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\XP Antivirus\xpa.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Hasła\hasla.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE D:\instalki\Antyvir\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [XP Antivirus] C:\Program Files\XP Antivirus\xpa.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.amnezja.org/ O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1202063250671 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9F5A5F83-F6C5-46E4-B420-2F06D236CE8B}: NameServer = 217.116.100.65 217.116.100.66 O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWSO23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

Odpowiedzi: 2

To po pierwsze, a po drugie:XP antivirus jest jakimś trojanem lub robakiem-[url=http://forum.pcformat.pl/showthread.php?tid=70863&pid=536377]Problem z Xp antivirus[/url].Radzę przeskanować system jakimś dobrym skanerem antywirusowym on-line typu [url=http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html]Kaspersky On-Line Scanner[/url] lub [url=http://www.eset.pl/onlinescan]Eset On-Line Scanner[/url]. Dobrą opcją byłoby zaopatrzenie się w Windows Defender oraz jakiś dobry firewall typu [url=http://www.zonealarm.com/store/content/catalog/products/sku_list_za.jsp?dc=34std&ctry=PL&lang=pl]Zone Alarm Free Firewall[/url].
łajt-nyga
Dodano
09.03.2008 18:17:15
Dziwny i nieznany mi jest wpis O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* - nie wiem od czego. Poza tym wywaliłbym w kosmos O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe 217.116.100.65 217.116.100.66 - mniemam, ze są to Twoje DNS-y - jeśli nie to też do usunięcia. Poza tym wygląda czysto, ale poczekaj opinie innych.
Endrju
Dodano
27.02.2008 08:38:40
walesa
Dodano:
26.02.2008 18:24:47
Komentarzy:
2
Strona 1 / 1