Wyłączanie się sieci

Witam. Od kilku dni mam niesamowity problem. Wyjaśniając go dokładnie, to włączam komputer, potem Firefoxa, wpisuję jakąś stronę, ona ładuje się do połowy, a potem cały czas się ładuje i ładuje i ładuje, nic więcej nie wczytując. Sprawdzałem wydajność sieci... i oto co ujrzałem: http://zajebisty.inwestnet.com/burdel/siec.jpg Zauważyłem również że: - Bez problemu połączę się z FTP - Trudno mi jest połączyć się z komunikatorem, Skype, czy siecią P2P - Strony www raz się wczytują raz dwa, a raz prawie wcale Proszę o szybką pomoc :( Podaję mój log z Hijacka [code]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:35:09, on 2008-05-06 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\Atheros\ACU.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe C:\Program Files\Winamp\winamp.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE C:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe E:\_ŚCIĄGNIK\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ACU] "C:\Program Files\Atheros\ACU.exe" -nogui O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.10\AMVConverter\grab.html O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.10\MediaManager\grab.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E44E6107-6369-4AD3-8D8F-6BE5C6A3A4D9}: NameServer = 150.254.5.4,150.254.5.11 O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL O20 - Winlogon Notify: MCPClient - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\mcpstub.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWSO21 - SSODL: IconPackager Repair - {1799460C-0BC8-4865-B9DF-4A36CD703FF0} - C:\WINDOWS\system32\iprepair.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe [/code]

Odpowiedzi: 6

DNSy mam ręcznie przypisane, bo to sieć akademicka jest i tu wszystko chodzi super szybko, więc każda zmiana jest od razu zauważalna. Pod IE (wersja 7) chodzi nawet szybko i nie zauważyłem spadku wydajności, czyżby to była wina FireFoxa? Sprawdzałem Firewall - nic nie blokuje (to nie dziwne, przecież nic w nim nie zmieniałem, a domyślnie nie wierzę by zmienił)
gopix
Dodano
02.06.2008 14:10:40
Spróbuj ręcznie przypisać sobie jakies DNSy, Jaki dostawca? Jak w innych przeglądarkach? Czy firewall niczego nie blokuje?
Small Mike
Dodano
02.06.2008 13:39:30
Nie tylko wifi, ale i połączenie kablowe mi tak szwankuje :)
gopix
Dodano
01.06.2008 23:06:39
Co znaczy przy "normalnej" sieci? :-)
brtx
Dodano
01.06.2008 22:40:43
Niestety nie, bo przy normalnej sieci mam taki sam problem...
gopix
Dodano
01.06.2008 21:41:28
Może to problem u Twojego dostawcy? WiFi?
brtx
Dodano
01.06.2008 20:42:29
gopix
Dodano:
06.05.2008 20:37:17
Komentarzy:
6
Strona 1 / 1