wolny lub wyłączający się internet

Może mi ktoś sprawdzić loga,coś mi komp fiksuje.Internet czasem ostatnio mi wolno chodzi albo się rozłącza.Chciałem go skanować Spybotem ale też coś wolno idzie i gdzieś przy 70 procentach się wiesza.Łącze mam dość szybkie / Download: 2993 kbps /Upload: 492 kbps .I nie wiem co się dzieje. [quote]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:21:36, on 2007-12-19 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\Program Files\Opera\Opera.exe C:\Documents and Settings\artur\Pulpit\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.pl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.onet.pl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.onet.pl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.pl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.pl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.pl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = : O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.8.30.dll O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {9C2B76CD-BF26-BEAC-7BE6-B09EF1675FCA} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {AD0646C8-9212-8A9C-56D4-85B3C85572FD} - (no file) O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe +c O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Dodaj do listy drukowania - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Drukuj - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Drukuj z dużą szybkością - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Podgląd - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.8.30.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'avsda.dll' missing O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} - O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1181462763666 O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_06) - O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: LMIinit - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LMIinit.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe (file missing) O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe [/quote]

Odpowiedzi: 7

Zobacz czy w boot.ini w głównym folderze partycji systemowej nie masz za dużo wpisów. Powinien on wyglądać mniej więcej tak: [quote][boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn [/quote] Jeśli masz tam mniej-wiecej taka linijke: [quote]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS\Instaler="[b]Uruchom Instalatora[/b]"[/quote] To ją po prostu usuń. Mając 1 opcje do wyboru windows uruchomi się automatycznie defautowo.
J4roPL
Dodano
23.12.2007 17:58:30
jeszcze mam pytanie ,bo mam teraz taki efekt że jak uruchamiam komputer to za każdym razem mam napis :1.uruchom windows xp 2.uruchom instalatora.I musze za kazdym uruchomieniem komputera klikać na uruchom windows xp bo tak to włącza mi się instalator.Jak zrobić bym tego nie miał?
kerry22
Dodano
23.12.2007 03:02:47
Dzięki winsockxpfix faktycznie odzyskałem neta.Szacunek za pomoc.
kerry22
Dodano
21.12.2007 06:40:17
O masz ... [quote]O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'avsda.dll' missing[/quote] Hijack bubla walnął ?? Ale fakt nie spojrzałem, że AntyVir jest ciągle zainstalowany w systemie - przepraszam najmocniej. winsockxpfix pomoże w naprawieniu łańcucha LSP.
Żółty
Dodano
20.12.2007 23:43:13
Nie wiem, po co @Żółty zalecił usuwanie tego "[b]avsda.dll[/b]", bo to jest/był prawidłowy wpis prawidłowego pliku, należącego do Antivirusa "AntiVir", którego zresztą masz, bo widać go w logu. [quote]Avsda.dll V AntiVir Antivirus related[/quote] [url]http://www.castlecops.com/LSPs.html[/url] A poza tym, czy na pewno ten plik był usuwany przy pomocy LSP-Fix? Spróbuj przeinstalować Antivirusa, a jak to nie pomoże, to zrób "Przywracanie Systemu". .
morda
Dodano
20.12.2007 14:17:26
jak wywalilem avsda.dll to nie mam internetu
kerry22
Dodano
20.12.2007 09:39:36
Ściągnij LSPFix i usuń z łańcucha LSP biblioteke avsda.dll Zafixuj: [quote]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = : O2 - BHO: (no name) - {9C2B76CD-BF26-BEAC-7BE6-B09EF1675FCA} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {AD0646C8-9212-8A9C-56D4-85B3C85572FD} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)[/quote] Pokaż loga ComboFixa.
Żółty
Dodano
19.12.2007 23:32:52
kerry22
Dodano:
19.12.2007 22:22:18
Komentarzy:
7
Strona 1 / 1