Śląska Akademia IT - dofinansowane szkolenia z EFS - Certyfikat MS

[b]Certyfikowane szkolenia Microsoft® dla pracowników!! http://www.slaska-akademia.bit-polska.pl/[/b] [b]Kto może przystąpić do projektu?[/b] Do projektu mogą przystąpić informatycy, administratorzy systemu, administratorzy baz danych, pracownicy HelpDesk oraz inne osoby pracujące, zainteresowane podwyższeniem lub nabyciem wiedzy z zakresu technologii IT, oddelegowani przez pracodawców, zatrudnieni w mikro, małych, średnich bądź dużych przedsiębiorstwach na terenie woj. śląskiego [b]Cel główny projektu[/b] Celem głównym projektu jest podniesienie i aktualizacja kwalifikacji specjalistów IT z firm woj. śląskiego do poziomu odpowiadającego światowym standardom w zakresie technologii Microsoft, poprzez objęcie ich autoryzowanymi szkoleniami. [b]Oferowane szkolenia[/b] • Microsoft SQL Server 2008 • Microsoft Exchange Server 2010 • Microsoft Exchange Server 2007 • Microsoft Windows Server 2008 • Microsoft Windows 7 • Microsoft Windows Vista [b]Aby przystąpić do projektu:[/b] 1.Należy spełnić następujące warunki: - pozostawanie w stosunku pracy (w rozumieniu Kodeksu Pracy) – zgłaszane osoby nie mogą pozostawać w okresie wypowiedzenia, nie mogą być także zatrudnione na okres próbny - posiadanie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych do szkolenia (weryfikacja na podstawie testu kwalifikacji) - umiejętność posługiwania się materiałami w języku angielskim 2. Dodatkowe informacje: - każdy z uczestników może zapisać się tylko na jedno szkolenie, - każdy uczestnik jest zobowiązany przystąpić do egzaminu certyfikującego Microsoft w ciągu miesiąca po zakończeniu udziału w szkoleniu - akceptacja pracodawcy jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji, co będzie weryfikowane podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych - udział w projekcie jest częściowo finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do sfinansowania pozostałej części wymagany jest wkład własny pracodawcy, na podstawie reguł pomocy publicznej. - Istnieje możliwość wniesienia wkładu w formie gotówki, a także w formie wynagrodzeń. 3. Formularz Zgłoszeniowy - formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://www.slaska-akademia.bit-polska.pl/index.php/sample-page/ - aby ułatwić Państwu zgłoszenie się do projektu w załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy, który po wydrukowaniu należy uzupełnić i przesłać na adres slaska-akademia@bit-polska.pl Harmonogram szkoleń: http://www.slaska-akademia.bit-polska.pl/index.php/szkolenia-3/ Chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami!: [b]"Śląska Akademia IT" -------------------------------------------------------- bit Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 7 40-005 Katowice tel.: +48 32 602 90 40 tel.: +48 32 494 49 70 fax: +48 32 739 01 10 fax: +48 32 494 49 71 e-mail: slaska-akademia@bit-polska.pl[/b]

Odpowiedzi: 1

[u][b]Microsoft EXCHANGE SERVER 2010 (MS 10135)[/u] OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - STYCZEŃ 2012 [/b] [b]TERMIN SZKOLENA: 23-27.01.12 MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE UL. MONIUSZKI 7 FIRMA PROWADZĄCA: BIT POLSKA SP. Z O.O.[/b] Szkolenie przygotowywać będzie do egzaminu MS 70-662 TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring. Szkolenie należy do ścieżki certyfikacyjnej: MCTS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration Wymagana od uczestników wiedza: Znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. [b]Cel szkolenia:[/b] Celem szkolenia jest zapewnienie wiadomości i umiejętności niezbędnych do konfiguracji i zarządzania środowiskiem Exchange Server 2010. Nie wymagana jest znajomość wcześniejszych wersji Exchange Server. [b]Program szkolenia:[/b] MS 10135 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 (Konfigurowanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Exchange Server 2010) * Instalowanie Microsoft Exchange Server 2010 * Konfigurowanie serwerów skrzynek pocztowych * Zarządzanie obiektami odbiorców * Zarządzanie dostępem klienta * Zarządzanie transportem wiadomości * Wdrażanie bezpieczeństwa wiadomości * Wdrażanie wysokiej dostępności * Wdrażanie kopii zapasowej i odtwarzanie * Konfigurowanie polityk wiadomości i zgodności * Zabezpieczanie Microsoft Exchange Server 2010 * Utrzymywanie Microsoft Exchange Server 2010 * Aktualizacja z Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007 do Exchange Server 2010 * Wdrażanie Unified Messaging * Zaawansowane zagadnienia Exchange Server 2010 Łączny czas trwania szkolenia: [b]5 dni [/b] Certyfikaty i zaświadczenia: [b]* Zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie (w przypadku spełnienia frekwencji 80%) * Zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Microsoft MS 10135 * Możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu MS 70-662 TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring[/b] Trener prowadzący: Microsoft Certified Trainer DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: KONTAKT W SPRAWIE SZKOELNIA: TEL: 32 494 49 70; 32 494 49 72; 32 494 49 73 MAIL: slaska-akademia@bit-polska.pl http://www.slaska-akademia.bit-polska.pl
AkademiaIT
Dodano
28.12.2011 15:31:12
AkademiaIT
Dodano:
12.12.2011 13:40:05
Komentarzy:
1
Strona 1 / 1