Problem z samo włączającymi się reklamami. Proszę o sprawdzenie loga.

Mam problem gdyż włączają mi się same reklamy nawet jeśli nie włącze przeglądarki nie wiem dlaczego np. Sonny Ericssona, pkr (poker) i jeszcze inne np. żeby zainstalować sobie wygaszacz ekranu. Reklamy te włączają się w osobnym oknie ale nie jest to okno przeglądarki dopiero jak się kliknie na to okno to przechodzi się do przeglądarki. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałem dopiero gdzieś od tygodnia jak zainstalowałem IE8 tylko że te raklamy włączają się nawet bez włączenia przeglądarki i zawsze odrazu w osobnym oknie. To mi się wydaje dziwne, bo wcześniej miałem tylko reklamy na otwartej stronie przeglądarki. Zrobiłem loga ale za bardzo się na tym nie znam wiem jeszcze jak go sprawdzić i usunąć wpis. Wklejam tu tego loga jak ktoś się zna to proszę o pomoc który to może być wpis. Screen jednej z reklam: [URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=be4935fe1b00d28d][IMG]http://images36.fotosik.pl/87/be4935fe1b00d28dm.jpg[/IMG][/URL] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 18:47:13, on 2009-03-24 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe D:\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\system32\rmctrl.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\PROGRAMS\FGUARD\FGKey.exe C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Software Informer\softinfo.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE D:\Internet Download Manager\IDMan.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagIt32.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\TSCHelp.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagPriv.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\ccSvcHst.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\ccSvcHst.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe D:\Internet Download Manager\IEMonitor.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\eMule\emule.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe D:\Ściągnięte\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.pl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.vobis.pl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = plimus.com,www.plimus.com,regnow.com,www.regnow.com, R3 - URLSearchHook: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyBa.dll O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Internet Download Manager\IDMIECC.dll O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: freedomltd browser enhancer - {39FE4B08-7D30-461F-E23C-D30B09DF4880} - C:\WINDOWS\system32\yhurdpxtifp.dll O2 - BHO: MessengerUpdate - {5948A52A-BA3A-49A8-BCAF-D578502BDA9D} - C:\Documents and Settings\Lukasz\Application Data\Messenger\Drivers\MsgUpdate.dll O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\coIEPlg.dll O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\IPSBHO.DLL O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O2 - BHO: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyBa.dll O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\coIEPlg.dll O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll O3 - Toolbar: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyBa.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\WINDOWS\system32\rmctrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [FG_Monitor] C:\PROGRAMS\FGUARD\FGKey.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [cqsjhpviwfpuz] C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe /s "C:\WINDOWS\system32\yhurdpxtifp.dll" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKCU\..\Run: [Software Informer] "C:\Program Files\Software Informer\softinfo.exe" -autorun O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] D:\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe O4 - Global Startup: SnagIt 8.lnk = C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagIt32.exe O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Ściągnij przez IDM - D:\Internet Download Manager\IEExt.htm O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystkie linki przez IDM - D:\Internet Download Manager\IEGetAll.htm O8 - Extra context menu item: Ściągnij zawartość wideo FLV przez IDM - D:\Internet Download Manager\IEGetVL.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.vobis.pl/ O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O23 - Service: Norton 2009 Reset (.norton2009Reset) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Norton\Norton2009Reset.exe O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c9a17e1e3104d0) (gupdate1c9a17e1e3104d0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\ccSvcHst.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe -- End of file - 11057 bytes

Odpowiedzi: 0

lukasz24
Dodano:
24.03.2009 20:07:52
Komentarzy:
0
Strona 0 / 0