Problem z przegladaniem sieci WEB

Witam. Mam taki proble, ze nie dzialaja mi niektore strony, a jesli juz dzialaja to nie w 100%. Np. Google w ogole nie wyszukuje, Allegro wchodzi, ale tez nie wyszukuje. Strona mojej sieci nawet sie niw wgrywa, a w sumie jest po LANie. GG dziala czy nawet Counter-Strike pinguje mi servery. Teraz pisze w trybie awaryjnym bo tez mi nie chcialo chodzi. Mam na kompie Norton Internet Security 2008, PC Spyware Doctor, skanowalem skanerem On-Line MKS i nie wiem juz co zrobic. Wklejam ponizej logi z Hicjakthis i SilentRunnera HijackThis [quote] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:42:11, on 2008-04-15 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe C:\apache2triad\bin\httpd.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe C:\apache2triad\mysql\bin\mysqld.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe C:\apache2triad\bin\httpd.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll O4 - HKLM\..\Run: [Application Layer Gateway Service] C:\WINDOWS\system32\algs.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BM5367ffb3] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\maweesxo.dll",s O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - S-1-5-18 Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'SYSTEM') O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'Default user') O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing) O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1207775248765 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: opnlJyvv - opnlJyvv.dll (file missing) O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Apache2Triad Apache2 Service (Apache2) - Apache Software Foundation - C:\apache2triad\bin\httpd.exe O23 - Service: Apache2Triad Apache2 Service with SSL (Apache2SSL) - Apache Software Foundation - C:\apache2triad\bin\httpd.exe O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Apache2Triad MySql Service (MySql) - Unknown owner - C:\apache2triad\mysql\bin\mysqld.exe O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Apache2Triad PostgreSQL Service (PgSql) - PostgreSQL Global Development Group - C:\apache2triad\pgsql\bin\pg_ctl.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: Apache2Triad SlimFTPd Server (SlimFTPd) - Unknown owner - C:\apache2triad\ftp\SlimFTPd.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: Apache2Triad Xmail Service (XMail) - Unknown owner - C:\apache2triad\mail\bin\XMail.exe -- End of file - 8820 bytes [/quote] SilentRunners [quote] "Silent Runners.vbs", revision 56, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "NVIDIA nTune" = ""C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear" ["NVIDIA"] "Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "Application Layer Gateway Service" = "C:\WINDOWS\system32\algs.exe" [file not found] "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS] "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"] "NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS] "SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."] "NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"] "WinampAgent" = ""C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"" [file not found] "RTHDCPL" = "RTHDCPL.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."] "Alcmtr" = "ALCMTR.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."] "ccApp" = ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"" ["Symantec Corporation"] "osCheck" = ""C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"" ["Symantec Corporation"] "ISTray" = ""C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"" ["PC Tools"] "BM5367ffb3" = "Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\maweesxo.dll",s" [MS] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}\(Default) = "BitComet ClickCapture" -> {HKLM...CLSID} = "BitComet Helper" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll" ["BitComet"] {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}\(Default) = "NCO 2.0 IE BHO" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll" ["Symantec Corporation"] {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}\(Default) = "Symantec Intrusion Prevention" -> {HKLM...CLSID} = "Symantec Intrusion Prevention" \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll" ["Symantec Corporation"] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class" -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class" \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper" -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension" \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer" -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer" \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu" -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu" \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}" -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class" \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa<> "Authentication Packages" = "msv1_0"|"C:\WINDOWS\system32\yayyyYsq" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify<> opnlJyvv\DLLName = "opnlJyvv.dll" [file not found] HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info" -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."] HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlersSymantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{FAD61B3D-699D-49B2-BE16-7F82CB4C59CA}" -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class" \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"] WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlersWinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlersSymantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{FAD61B3D-699D-49B2-BE16-7F82CB4C59CA}" -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class" \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"] WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: ----------------------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System "HideLegacyLogonScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000 {unrecognized setting} "HideLogoffScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000 {unrecognized setting} "RunLogonScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000001 {unrecognized setting} "RunStartupScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000001 {unrecognized setting} "HideStartupScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000 {unrecognized setting} "disableregistrytools" = (REG_DWORD) dword:0x00000000 {User Configuration|Administrative Templates|System| Prevent access to registry editing tools} HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System "disablecmd" = (REG_DWORD) dword:0x00000000 {User Configuration|Administrative Templates|System| Disable the command prompt} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Devices: Allow undock without having to log on} "DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) dword:0x00000000 {unrecognized setting} "HideLegacyLogonScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000 {unrecognized setting} "HideLogoffScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000 {unrecognized setting} "RunLogonScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000001 {unrecognized setting} "RunStartupScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000001 {unrecognized setting} "HideStartupScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000 {unrecognized setting} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp" Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Control Panel\Desktop"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp" Startup items in "qBa" & "All Users" startup folders: ----------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\qBa\Menu Start\Programy\Autostart "Adobe Gamma" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."] C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart "Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"] Enabled Scheduled Tasks: ------------------------ "Norton Internet Security - Uruchom pełne skanowanie systemu - qBa" -> launches: "C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\Navw32.exe /TASK:"C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca"" ["Symantec Corporation"] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000004\LibraryPath = "C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll" ["Apple Computer, Inc."] Transport Service Providers HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Toolbars HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser"{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA}" -> {HKLM...CLSID} = "Show Norton Toolbar" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll" ["Symantec Corporation"] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar"{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA}" = "NCO Toolbar 2.0" -> {HKLM...CLSID} = "Show Norton Toolbar" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll" ["Symantec Corporation"] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}"MenuText" = "Sun Java Console" "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}" -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_05" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_05" \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] {D18A0B52-D63C-4ED0-AFC6-C1E3DC1AF43A}"ButtonText" = "BitComet" "Script" = "res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206" ["BitComet"] {E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}"MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001" "Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ Apache2Triad Apache2 Service, Apache2, ""C:\apache2triad\bin\httpd.exe" -n Apache2 -k runservice" ["Apache Software Foundation"] Apache2Triad MySql Service, MySql, "C:\apache2triad\mysql\bin\mysqld.exe" [null data] Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate, Automatic LiveUpdate Scheduler, ""C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe"" ["Symantec Corporation"] LiveUpdate Notice, LiveUpdate Notice, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"] nTune Service, nTuneService, "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe /StartService" ["NVIDIA"] NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"] PC Tools Auxiliary Service, sdAuxService, "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe" ["PC Tools"] PC Tools Security Service, sdCoreService, "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe" ["PC Tools"] Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"] Symantec Lic NetConnect service, CLTNetCnService, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"] Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"] ---------- (launch time: 2008-04-15 16:49:34) <>: Suspicious data at a malware launch point. + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the first message box and "Yes" at the second message box. ---------- (total run time: 37 seconds, including 9 seconds for message boxes) [/quote] Prosze o analize i pomoc bo formatki to mi sie nie chce robic gdyz nowy system mam tydzien.

Odpowiedzi: 1

Zafixuj [quote] O4 - HKLM\..\Run: [Application Layer Gateway Service] C:\WINDOWS\system32\[b]algs.exe[/b] O4 - HKLM\..\Run: [BM5367ffb3] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\[b]maweesxo.dll[/b]",s O20 - Winlogon Notify: opnlJyvv - opnlJyvv.dll (file missing) [/quote] Pliki pogrubione usuń z dysku Nie pomyl algs.exe z alg.exe Odnajdź ten klucz i wpis, wyedytuj go i usuń C:\WINDOWS\system32\yayyyYsq z niego [quote] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa<> "Authentication Packages" = "msv1_0"|"C:\WINDOWS\system32\yayyyYsq" [/quote] Plik C:\WINDOWS\system32\yayyyYsq usuń. Po robocie logi - Hijack, SilentRunners i Combofix bezwzględnie.
Żółty
Dodano
16.04.2008 12:46:24
zitrum
Dodano:
15.04.2008 18:57:02
Komentarzy:
1
Strona 1 / 1