problem z explorer exe

Witam Mam windowsa xp z service packiem 3. Podczas uruchamiania komputera wyskakuja mi nastepujace bledy: Wystapil problem z aplikacja ysfckx5.exe i bedzie ona zamknieta. Sygnatura bledu: AppName: ysfckx5.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: ntdll.dll ModVer: 5.1.2600.5512 Offset: 0000100b Wystapil problem z aplikacja System Control Manager i zostanie ona zamknieta. Sygnatura bledu: AppName: mgsysctrl.exe AppVer: 1.0.0.1 ModName: mgsysctrl.exe ModVer: 1.0.0.1 Offset: 00015673 Wystapil problem z aplikacja explorer.exe i zostanie ona zamknieta. Sygnatura bledu:AppName: explorer.exe AppVer: 6.0.2900.5512 ModName: unknown ModVer: 0.0.0.0 Offset: 02650764 Oto logi z hijackthis: [code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:41:32, on 2009-07-11 Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS.1\System32\smss.exe C:\WINDOWS.1\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS.1\system32\services.exe C:\WINDOWS.1\system32\lsass.exe C:\WINDOWS.1\system32\svchost.exe C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe C:\WINDOWS.1\system32\svchost.exe C:\WINDOWS.1\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS.1\RTHDCPL.EXE C:\WINDOWS.1\system32\igfxtray.exe C:\WINDOWS.1\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS.1\system32\igfxpers.exe C:\WINDOWS.1\system32\igfxsrvc.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Lexmark 5600-6600 Series\lxdumon.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe C:\Program Files\Lexmark 5600-6600 Series\lxduMsdMon.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS.1\system32\dwwin.exe C:\WINDOWS.1\system32\lxducoms.exe C:\Program Files\System Control Manager\MSIService.exe C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe C:\WINDOWS.1\explorer.exe C:\WINDOWS.1\system32\svchost.exe C:\WINDOWS.1\system32\wbem\unsecapp.exe C:\WINDOWS.1\system32\dwwin.exe C:\WINDOWS.1\system32\wbem\wmiapsrv.exe C:\WINDOWS.1\system32\dwwin.exe C:\Documents and Settings\Medion E1210\ysfckx5.exe C:\WINDOWS.1\system32\dwwin.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe -H O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS.1\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS.1\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS.1\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0" O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\Language\Language.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [lxdumon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 5600-6600 Series\lxdumon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [lxduamon] "C:\Program Files\Lexmark 5600-6600 Series\lxduamon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 5600-6600 Series Fax Server] "C:\Program Files\Lexmark 5600-6600 Series\fm3032.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.1\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.1\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe" (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.1\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.1\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.1\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.1\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O20 - Winlogon Notify: Antiwpa - C:\WINDOWS.1\SYSTEM32\antiwpa.dll O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: lxdu_device - - C:\WINDOWS.1\system32\lxducoms.exe O23 - Service: Micro Star SCM - Unknown owner - C:\Program Files\System Control Manager\MSIService.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe -- End of file - 7741 bytes [/code] Gdy zamkne raporty o bledach komputer nie wiesza sie, ale nie odpowiada na moje polecenia;/ moge ruszac kursorem, wlaczyc menadzer zadan - ale nic poza tym - nie da sie niczego kliknac itp. Nie jestem specem od komputerow dlatego licze na wasza pomoc;) Pozdrawiam Piter

Odpowiedzi: 1

Skoro to HiJack, to poczytaj sobie trochę o nim w bardzo przystępnej formie :) http://www.agavk.p9.pl/strony/xp_logi.php
XanTyp
Dodano
13.07.2009 13:07:44
pit3r
Dodano:
11.07.2009 20:21:53
Komentarzy:
1
Strona 1 / 1