Problem z c++

Nie jestem ekspertem z c++. Mam problem z pewnym kodem, który podręcznikowo wydaje się wporządku. // ghgfhfg.cpp : Defines the entry point for the console application. // #include "stdafx.h" int replace(int firstItem, int secondItem) { int replacement; replacement = firstItem; firstItem = secondItem; secondItem = replacement; return 0; } struct osoba { int wiek; int wzrost; char inicjalImienia; char inicjalNazwiska; } int _tmain() { int a = 5; int b = 7; printf("Pierwsza liczba : %i, Druga liczba: %i", a, b); replace(&a, &b); printf("Pierwsza liczba : %i, Druga liczba: %i", a, b); scanf("%i", a); return 0; } Całość kompiluje pod Visual Studio 2008 (project typu Win32 Console Application). Nic w ustawieniach projectu nie zmienałem. Wyskakuje błędy: Error 1 error C2628: 'osoba' followed by 'int' is illegal (did you forget a ';'?) c:\documents and settings\administrator\my documents\visual studio 2008\projects\ghgfhgfh\ghgfhgfh\ghgfhgfh.cpp 35 Error 2 error C3874: return type of 'wmain' should be 'int' instead of 'osoba' c:\documents and settings\administrator\my documents\visual studio 2008\projects\ghgfhgfh\ghgfhgfh\ghgfhgfh.cpp 36 Error 3 error C2440: 'return' : cannot convert from 'int' to 'osoba' c:\documents and settings\administrator\my documents\visual studio 2008\projects\ghgfhgfh\ghgfhgfh\ghgfhgfh.cpp 45 Co robić?

Odpowiedzi: 1

[quote=jasiekolosinski]Nie jestem ekspertem z c++.[/quote] Delikatnie mówiąc... :mryellow: Tu masz poprawny kod: [code]#include "stdafx.h" void replace(int& firstItem, int& secondItem) { int replacement = firstItem; firstItem = secondItem; secondItem = replacement; } struct osoba { int wiek; int wzrost; char inicjalImienia; char inicjalNazwiska; }; int _tmain() { int a = 5; int b = 7; printf("Pierwsza liczba : %i, Druga liczba: %i\n", a, b); replace(a, b); printf("Pierwsza liczba : %i, Druga liczba: %i\n", a, b); getchar(); return 0; }[/code]
BlaSOFT
Dodano
01.11.2011 17:04:32
jasiekolosinski
Dodano:
01.11.2011 12:16:18
Komentarzy:
1
Strona 1 / 1