Popularny problem z kompilacją

Witam. Podczas debugowania programu pisanego w C# pojawia się taki oto błąd: [code] Error 1 The type or namespace name 'Form1' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)[/code] Wiem, że jest to dosyć częsty błąd i wynika on z rozbieżności nazw ale dokładnie nie wiem o co chodzi i co trzeba pozmieniać. Jest to program Windows Forms. Oto kod programu z tymże błędem: (jest to kod aplikacji windows forms "tetris" zrobiony na podstawie tego kursu: http://www.centrumxp.pl/dotNet/1185,Tetris-w-C.aspx ) [code]using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Windows.Forms; namespace WindowsFormsApplication1 { static class Program { /// /// The main entry point for the application. /// [STAThread] static void Main() { Application.EnableVisualStyles(); Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); Application.Run(new Form1()); } } } [/code] A tutaj kod z Form1: [code]using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace Tetris { public partial class Form1 : Form { private Plansza_Tetris Plansza_do_gry; private Plansza_Tetris nastepny; private Label Pkt, Poziom; private Label lblPkt, lblPoziom; private Label info; public int level; public int punkty; private bool szybka; private bool gra; private bool pauza; public Form1() { InitializeComponent(); Inicjuj(); } private void Inicjuj() { level = 1; punkty = 0; gra = false; pauza = false; licznik.Interval = 1000; szybka = false; this.Plansza_do_gry = new Plansza_Tetris(10, 18); this.nastepny = new Plansza_Tetris(4, 4); this.Plansza_do_gry.Location = new System.Drawing.Point(15, 15); this.Plansza_do_gry.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; this.Plansza_do_gry.Name = "Plansza_do_gry"; this.Plansza_do_gry.TabIndex = 0; this.Plansza_do_gry.Paint += new PaintEventHandler(this.Plansza_Paint); this.nastepny.Location = new System.Drawing.Point(180, 15); this.nastepny.Name = "nastepny"; this.nastepny.TabIndex = 0; this.nastepny.Paint += new PaintEventHandler(this.Plansza_Paint); this.Controls.Add(this.nastepny); this.Controls.Add(this.Plansza_do_gry); this.lblPkt = new Label(); this.lblPoziom = new Label(); this.Pkt = new Label(); this.Poziom = new Label(); this.info = new Label(); this.lblPkt.AutoSize = true; this.lblPkt.Location = new System.Drawing.Point(180, 120); this.lblPkt.Name = "lblPkt"; this.lblPkt.Size = new System.Drawing.Size(35, 13); this.lblPkt.TabIndex = 0; this.lblPkt.Text = "Punkty:"; this.lblPoziom.AutoSize = true; this.lblPoziom.Location = new System.Drawing.Point(180, 100); this.lblPoziom.Name = "lblPoziom"; this.lblPoziom.Size = new System.Drawing.Size(35, 13); this.lblPoziom.TabIndex = 0; this.lblPoziom.Text = "Poziom:"; this.Pkt.AutoSize = true; this.Pkt.Location = new System.Drawing.Point(230, 120); this.Pkt.Name = "Pkt"; this.Pkt.Size = new System.Drawing.Size(35, 13); this.Pkt.TabIndex = 0; this.Pkt.Text = "0"; this.Poziom.AutoSize = true; this.Poziom.Location = new System.Drawing.Point(230, 100); this.Poziom.Name = "Poziom"; this.Poziom.Size = new System.Drawing.Size(35, 13); this.Poziom.TabIndex = 0; this.Poziom.Text = "1"; this.info.AutoSize = true; this.info.Location = new System.Drawing.Point(180, 140); this.info.Name = "info"; this.info.Size = new System.Drawing.Size(50, 50); this.info.TabIndex = 0; this.info.Text = "Enter - Start\n" + "Esc - Koniec\n" + "Spacja - Pauza\n" + "<- -> - lewo / prawo\n" + "strzalka w gore - obrot w prawo\n\n" + "strzalka w dol - przyspieszenie\n" + " (nacisnac raz zeby przyspieszyc\n" + " i drugi raz zeby zwolnic)\n\n" + "W / Q - obrót w prawo / lewo"; this.Controls.Add(this.lblPoziom); this.Controls.Add(this.lblPkt); this.Controls.Add(this.Pkt); this.Controls.Add(this.Poziom); this.Controls.Add(this.info); } private void licznik_Tick(object sender, EventArgs e) { if (!Plansza_do_gry.wdol()) { if (szybka) { szybka = false; if (level < 11) licznik.Interval = 1000 - 100 * (level - 1); else if (level < 21) licznik.Interval = 100 - 10 * (level - 1); else licznik.Interval = 10; } int pkt = Plansza_do_gry.linie(); punkty += (pkt * pkt); Pkt.Text = punkty.ToString(); if (punkty >= level * 10) { level++; Poziom.Text = level.ToString(); if (level < 11) licznik.Interval -= 100; else if (level < 21) licznik.Interval -= 10; else licznik.Interval = 10; } figura f = nastepny.getfigura(); if (!Plansza_do_gry.rysujfigure(5, 0, f)) { licznik.Stop(); licznik.Interval = 1000; MessageBox.Show("koniec"); gra = false; f = null; Plansza_do_gry.reset(); nastepny.reset(); level = 1; punkty = 0; Pkt.Text = "0"; Poziom.Text = "1"; return; } nastepny.reset(); nastepny.rysujfigure(0, 0, new figura()); } } private void Plansza_Paint(object sender, PaintEventArgs e) { Plansza_Tetris p = (Plansza_Tetris)sender; p.odswiez(); } private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) { if (e.KeyCode == Keys.Enter && !gra) { gra = true; Plansza_do_gry.rysujfigure(5, 0, new figura()); nastepny.rysujfigure(0, 0, new figura()); licznik.Start(); } else if (e.KeyCode == Keys.Left && gra && !pauza) Plansza_do_gry.wlewo(); else if (e.KeyCode == Keys.Right && gra && !pauza) Plansza_do_gry.wprawo(); else if (e.KeyCode == Keys.Q && gra && !pauza) Plansza_do_gry.obroc_w_lewo(); else if ((e.KeyCode == Keys.W || e.KeyCode == Keys.Up) && gra && !pauza) Plansza_do_gry.obroc_w_prawo(); else if (e.KeyCode == Keys.Down && gra && !pauza) { if (szybka) { licznik.Interval = 1000 - 100 * (level - 1); szybka = false; } else if (!szybka) { licznik.Interval = 50; szybka = true; } } else if (e.KeyCode == Keys.Escape && gra) { gra = false; Plansza_do_gry.reset(); nastepny.reset(); level = 1; punkty = 0; Poziom.Text = "1"; Pkt.Text = "0"; licznik.Stop(); licznik.Interval = 1000; } else if (e.KeyCode == Keys.Space && gra) { if (pauza) { licznik.Start(); pauza = false; } else { licznik.Stop(); pauza = true; } } } private void licznik_Tick_1(object sender, EventArgs e) { } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { } } } [/code] [b][size=7][size=3]A gdyby to nie zobrazowało mojego problemu to jeszcze podsyłam cały projekt:[/size][/size][/b] http://www41.zippyshare.com/v/5276777/file.html Z góry dzięki :)

Odpowiedzi: 5

Wystarczyłoby postawić Breakpointa w metodzie do obsługi wciskanych klawiszy, żebyś się przekonał, że ona nie jest w ogóle wywoływana. Musisz dodać KeyEventHandlera.
Ad@$
Dodano
16.05.2012 00:37:44
No właśnie zdebugowałem i żadnych błędów ani ostrzeżeń. Gra sie uruchamia tylko że klocków nie ma :P możesz sprawdzić bo wysłałem cały projekt na serwer.
gulczas
Dodano
15.05.2012 23:17:27
Do tego służy Debugger:).
Ad@$
Dodano
15.05.2012 14:26:42
Dzięki !! Odpala się :) ale, mam problem kolejny, tzn pojawia sie to okienko do gry i klawisz ENTER ma uruchamiać grę, wciskam enter i nic... klocków nie ma... Dlaczego? :(
gulczas
Dodano
14.05.2012 21:14:05
Masz zadeklarowane dwie przestrzenie nazw: namespace WindowsFormsApplication1 i namespace Tetris.
Ad@$
Dodano
14.05.2012 02:17:01
gulczas
Dodano:
14.05.2012 01:48:35
Komentarzy:
5
Strona 1 / 1