Odliczanie czasu-wirus-hijack

Witam, od pewnego czasu pojawia mi się odliczanie czasu do wyłączeniu systemu windows [b][url=http://pokazywarka.pl/i7uqis/]Odliczanie czasu[/url][/b] <-zdjęcie [b]zrobiłem także log z programu HiJackThis[/b] [code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 22:50:14, on 2010-12-30 Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.2.183.39\GoogleCrashHandler.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe E:\Gry\STEAM\Steam.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\gamma\GammaAdjuster.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com?o=15003&l=dis R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll O3 - Toolbar: Sopcast Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{97750AAA-E2D7-408E-B8B4-372E94CF9164}: NameServer = 194.204.152.34 194.204.159.1 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: LogonInit - logonInit.dll (file missing) O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\TFEngine\TFService.exe -- End of file - 8689 bytes [/code] Proszę o pomoc: ) jak usunąć tego "bydlaka" :) pozdrawiam

Odpowiedzi: 3

A co za różnica jak się nazywa ? Metoda postępowania jest analogiczna. Skanowanie zaś możesz sobie odpóścić, ponieważ masz w systemie tyle programów zabezpieczających, że jeśli "coś" wlazło - to znaczy że doskonale się maskuje i nie da się ot-tak usunąć bez skanowania z poziomu niezależnego systemu operacyjnego, przy wyłączonym przywracaniu systemu i innymi atrakcjami tego typu - aż po edycję rejestru włącznie.
Veers
Dodano
31.12.2010 13:30:40
niestety to nie blaster ani sasser skanowałem symanteciem ...
Bliink
Dodano
31.12.2010 11:59:52
Tak samo jak Blastera albo Sassera (we wszelakich ich odmianach i mutacjach).
Veers
Dodano
31.12.2010 01:53:48
Bliink
Dodano:
31.12.2010 00:04:33
Komentarzy:
3
Strona 1 / 1