netstat

witam, ostatnio wyczytalem o takiej komendzie netstat powinno byc tego do 7 albo 8 polecen a ja mam tego od cholery czy to dobrze czy zle?

Odpowiedzi: 1

Możliwości są dwie: albo czytasz inną książkę albo masz problem z liczeniem - bo jak widać na załączonym obrazku [u]polecenie[/u] jest jedno i ma 11 możliwych parametrów.. [quote] netstat /? Wyświetla statystykę protokołu i bieżące połączenia sieciowe TCP/IP. NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p protokół] [-r] [-s] [-t] [interwał] -a Wyświetla wszystkie połączenia i porty nasłuchujące. -b Wyświetla plik wykonywalny zaangażowany w tworzenie każdego połączenia lub portu nasłuchującego. W niektórych przypadkach znane pliki wykonywalne obsługują wiele niezależnych składników i wtedy zostanie wyświetlona sekwencja składników zaangażowanych w tworzenie połączenia lub portu nasłuchującego. W tym przypadku nazwa pliku wykonywalnego jest umieszczona w nawiasach [] u dołu, a u góry jest składnik wywoływany. Sekwencja kończy się na protokole TCP/IP. Pamiętaj, że wykonanie tej opcji może zająć dużo czasu i nie powiedzie się, jeśli nie masz wystarczających uprawnień. -e Wyświetla statystykę sieci Ethernet. Ta opcja może być używana razem z opcją -s. -f Wyświetla w pełni kwalifikowane nazwy domen (FQDN) adresów obcych. -n Wyświetla adresy i numery portów w postaci liczbowej. -o Wyświetla dla każdego połączenia skojarzony z nim identyfikator procesu będącego jego właścicielem. -p protokół Wyświetla połączenia dla określonego protokołu; może to być protokół TCP, UDP, TCPv6 lub UDPv6. Jeżeli ta opcja zostanie użyta razem z opcją -s do wyświetlenia statystyki wybranego protokołu, protokół może mieć dowolną wartość z następujących: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP lub UDPv6. -r Wyświetla tabelę routingu. -s Wyświetla statystykę wybranego protokołu. Domyślnie jest to statystyka protokołów IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP i UDPv6; do określenia jej podzbioru można użyć opcji -p. -t Wyświetla bieżący stan odciążania połączenia. interwał Ponownie wyświetla wybraną statystykę, odczekując zadaną liczbę sekund pomiędzy każdym wyświetleniem. Naciśnij klawisze CTRL+C, aby zatrzymać wyświetlanie statystyki. Jeżeli ta zmienna zostanie pominięta, program netstat wydrukuje informacje o aktualnej konfiguracji jeden raz. [/quote] Domyślam się, że chodzi ci nie o parametry polecenia, lecz o wynik jego działania (czyli wyświetlenie aktywnych połączeń protokołu TCP). Jeśli tak - to odpowiedź jest prosta: nie ma określonej minimalnej czy maksymalnej liczy połączeń (choć co do tego drugiego to jednak świta mi że jakieś limity są - bo np. w takim Windows Server jest tego chyba 5000).
Veers
Dodano
31.01.2012 01:48:33
mecenas
Dodano:
30.01.2012 16:03:09
Komentarzy:
1
Strona 1 / 1