msiexec.exe żre procesor, zmiejszająca się ilość miejsca na dysku.

Witam mam problem z procesem msiexec.exe, są momenty że zabiera mi 90% procesora, zazwyczaj utrzymuje się na granicy 40%, zauważyłem ostatnio również że ciągle zmniejsza mi się ilość miejsca na dysku "C", niewiem czym to może być spowodowane. Oto skan z Hijacka Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 17:22:49, on 2012-06-18 Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\acs.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Atheros\ACU.exe C:\WINDOWS\PLFSetI.exe C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe C:\WINDOWS\PLFSetL.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\Program Files\Electronic Arts\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\MOHAGame\pb\PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.v9.com/idg/idg_1327151317_707726 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.v9.com/idg/idg_1327151317_707726 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.v9.com/idg/idg_1327151317_707726 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.v9.com/idg/idg_1327151317_707726 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTo0.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: IE5BarLauncherBHO Class - {78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD} - C:\Program Files\vShare.tv plugin\BarLcher.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: HP Smart Web Printing 1.0 - {AE84A6AA-A333-4B92-B276-C11E2212E4FE} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\SmartWebPrinting.dll O2 - BHO: uTorrentBar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTo0.dll O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~1\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL O2 - BHO: QuickNet - {EA5CA8B6-9B9C-4994-A7A1-947B6C631BE7} - C:\Program Files\RegTweaker\key.dll O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll O3 - Toolbar: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTo0.dll O3 - Toolbar: VShareToolBar - {7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} - C:\Program Files\vShare.tv plugin\BarLcher.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [ACU] "C:\Program Files\Atheros\ACU.exe" -nogui O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\WINDOWS\PLFSetI.exe O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetL] C:\WINDOWS\\PLFSetL.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.1.0\ViProtocol.dll O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Atheros - C:\WINDOWS\system32\acs.exe O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - C:\serwer\apache\bin\httpd.exe O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe O23 - Service: NIHardwareService - Native Instruments GmbH - C:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing) O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - D:\Program Files\Electronic Arts\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\MOHAGame\pb\PnkBstrA.exe O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe O23 - Service: vToolbarUpdater11.1.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.1.0\ToolbarUpdater.exe

Odpowiedzi: 0

Senteno
Dodano:
18.06.2012 19:31:31
Komentarzy:
0
Strona 0 / 0