Mój log z HJT

Prosze o sprawdzenie mojego loga z HJT, będę bardzo, bardz wdzięczny. :lol: Poniżej: [code]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 04:08:02, on 2008-08-21 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE E:\Programy\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe E:\Programy\AVGANT~1\avgcc.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe E:\Programy\AVGANT~1\avgamsvr.exe E:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Remote\Remoterm.exe E:\Programy\AVGANT~1\avgupsvc.exe E:\Programy\AVGANT~1\avgemc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe E:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe E:\Programy\Opera\Opera.exe E:\Programy\Winamp\winamp.exe E:\Programy\Direct Connect ++\DCPlusPlus.exe C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe E:\Bunch - dokumenty\Programy (Instalki)\Anty Wirusy, Ad-aware itp\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Programy\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] E:\Programy\AVGANT~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Programy\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Programy\Acrobat Reader PDF\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKCU\..\Run: [PMCRemote] E:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\\Programs\Remote\Remoterm.exe O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Programy\Office XP\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\Programy\OFFICE~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=19588 O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - E:\Programy\AVGANT~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - E:\Programy\AVGANT~1\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - E:\Programy\AVGANT~1\avgemc.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: lxcg_device - - C:\WINDOWS\system32\lxcgcoms.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe [/code]

Odpowiedzi: 2

Explorel zjada mi 25%, hmmm..... Jak na czterordzenia to nie powinno być dużo, ale zauważam spadek wydajności, wszystko niekiedy zaczyna mi się ścinać. TNie mam z tym problemów, na przykład teraz. Ale lepiej nabrać doświadczenia.
BUNCH
Dodano
21.08.2008 23:15:59
Jeżeli dobrze widze to jest czyty. Coś sie dzieje ??
Żółty
Dodano
21.08.2008 11:10:26
BUNCH
Dodano:
21.08.2008 06:09:14
Komentarzy:
2
Strona 1 / 1