Jak usunąć rootkita?

Mam taki problem. Zeskanowałam komputer Combofixem, a ten wykrył, że w systemie jest rootkit i zrestartował komputer. Przy kolejnym skanowaniu Combofix zrobił to samo. Zainstalowałam dlatego RootkitRevealera, żeby zidentyfikować co mi siedzi w systemie i zaczęłam przeglądać stronki. Znalazłam, że to coś dość szkodliwego, pojawia mi się: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall{E9F81423-211E-46B6-9AE0-38568BC5CF6F}\DisplayName HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\32418F9EE1126B64A90E8365B85CFCF6\ProductName Jak się tego pozbyć?? Jeszcze co niektóre wpisy mają opis: Key name contains embedded nulls (*) Czy to szkodliwe? Jeśli tak, to które z wpisów są szkodliwe, a które nie? Staram się sama działać na komputerze i rozwiązywać problemy, ale akurat tutaj jestem zielona i nie wiem jak mam to naprawić... Zamieszczam log z HijackThis, proszę pomóżcie mi :neutral: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 00:36:44, on 2008-10-28 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\ATKKBService.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Documents and Settings\user\Pulpit\Rootkit\RootkitRevealer.exe C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\XAVAM.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] E:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - E:\Program Files\Ares\chatServer.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: XAVAM - Sysinternals - www.sysinternals.com - C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\XAVAM.exe -- End of file - 7073 bytes To jeszcze log z tego ComboFixa, bo może to byłoby bardziej przydatne: ComboFix 08-10-27.01 - user 2008-10-28 1:12:46.9 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1656 [GMT 1:00] . ((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-09-28 do 2008-10-28 ))))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-10-26 21:39 . 2008-10-26 21:39 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Documents 2008-10-26 21:39 . 2008-10-26 21:39 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Sony Ericsson 2008-10-26 21:38 . 2008-10-26 21:38 d-------- C:\Program Files\Sony Ericsson 2008-10-26 21:38 . 2008-10-26 21:39 d-------- C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Dropbox 2008-10-26 21:38 . 2008-10-26 21:39 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Teleca 2008-10-19 19:51 . 2005-04-25 09:43 159,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\Vax347b.sys 2008-10-19 19:51 . 2004-04-30 08:33 5,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\Vax347s.sys 2008-10-19 14:03 . 2008-10-19 15:02 d-------- C:\WINDOWS\system32\CatRoot_bak 2008-10-19 14:00 . 2008-06-14 19:01 273,024 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys 2008-10-19 14:00 . 2008-06-14 19:01 273,024 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\bthport.sys 2008-10-04 15:10 . 2008-10-04 17:57 d-------- C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Winamp . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-10-27 21:19 --------- d-----w C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Tlen.pl 2008-10-27 18:56 --------- d-----w C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Skype 2008-10-27 16:01 --------- d-----w C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\skypePM 2008-10-26 22:04 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp 2008-10-26 20:39 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared 2008-10-06 20:45 --------- d-----w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2008-09-21 12:48 --------- d-----w C:\Program Files\Jnes 2008-09-15 15:40 1,846,272 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys 2008-08-28 10:04 333,056 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\srv.sys 2008-08-26 08:27 826,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll 2008-08-14 13:46 2,137,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe 2008-08-14 13:46 2,017,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe 2008-04-11 20:07 32 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-12-23 143360] "Komunikator"="E:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" [2007-10-16 6234112] "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-09-16 1833296] "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 15360] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2005-12-14 7323648] "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2005-12-14 86016] "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648] "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-07-19 78008] "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-02-19 49152] "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 144784] "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2006-11-23 56928] "LanguageShortcut"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2006-12-05 54832] "WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-08-04 36352] "Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 159744] "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-04-12 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe] "nwiz"="nwiz.exe" [2005-12-14 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe] C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\AutostartAdobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2007-10-21 113664] Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-24 29696] HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2006-02-19 288472] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "msacm.l3fhg"= mp3fhg.acm "VIDC.X264"= x264vfw.dll "VIDC.HFYU"= huffyuv.dll "vidc.i263"= i263_32.drv "msacm.ac3filter"= ac3filter.acm "msacm.divxa32"= divxa32.acm "vidc.asv2"= asusasv2.dll "vidc.mjpg"= pvmjpg30.dll "vidc.mpng"= E:\Program Files\t@b\[u]0[/u].958\686\tabdec.dll "vidc.mvjp"= E:\Program Files\t@b\[u]0[/u].958\686\tabdec.dll "vidc.444p"= E:\Program Files\t@b\[u]0[/u].958\686\tabdec.dll [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "E:\\Program Files\\Ares\\Ares.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"= "C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"= "E:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"= "E:\\Program Files\\Tlen.pl\\tlen.exe"= "C:\\Documents and Settings\\user\\Pulpit\\TibiCam\\TibiCAM.exe"= "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "C:\\Program Files\\Pinnacle\\VideoSpin\\Programs\\RM.exe"= "C:\\Program Files\\Pinnacle\\VideoSpin\\Programs\\PMSRegisterFile.exe"= "C:\\Program Files\\Pinnacle\\VideoSpin\\Programs\\umi.exe"= "C:\\Program Files\\Pinnacle\\VideoSpin\\Programs\\VideoSpin.exe"= "C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"= R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 78416] R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 20560] S3 Video3D;ASUS Video3D Service;C:\WINDOWS\system32\Drivers\Video3D32.sys [ ] [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{70ae68cc-78a5-11dc-891b-001a4d944a9d}] \Shell\AutoRun\command - EXPLORER.EXE \Shell\explore\Command - EXPLORER.EXE \Shell\open\Command - EXPLORER.EXE [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{9761fcfa-24e5-11dd-898c-001a4d944a9d}] \Shell\AutoRun\command - G:\USBNB.exe . . ------- Skan uzupełniający ------- . FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fqvgav7g.default. ************************************************************************** catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2008-10-28 01:14:21 Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS skanowanie ukrytych procesów ... skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... skanowanie ukrytych plików ... skanowanie pomyślnie ukończone ukryte pliki: 0 ************************************************************************** . Czas ukończenia: 2008-10-28 1:15:02 ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-28 00:15:00 ComboFix2.txt 2008-10-27 21:38:12 ComboFix3.txt 2008-10-27 21:31:30 ComboFix4.txt 2008-10-08 16:04:28 ComboFix5.txt 2008-10-28 00:10:49 Przed: 23,356,989,440 bajtów wolnych Po: 23,343,800,320 bajtów wolnych 130 --- E O F --- 2008-10-19 18:06:44

Odpowiedzi: 9

Tak naprawdę to z rootkitem nic nie wiadomo. Najpewniejsza jest metoda reinstalacji systemu po ataku rootkita.
Naruto09
Dodano
04.01.2009 15:45:00
Żeby było śmieszniej teraz jak skanuje już nie pokazuje rootkita... Nie bardzo wiem jak to możliwe, bo 3h temu jak uruchomiłam ComboFixa to pokazywało ten komunikat, no ale chyba w takim razie powinnam się cieszyć, że wszystko w porządku z moim komputerem :) Dziękuję jeszcze raz :)
wisienka87
Dodano
28.10.2008 23:47:54
Jeżeli masz taka mozliwość to zrób screena tego komunikatu i go pokaż.
Żółty
Dodano
28.10.2008 23:28:56
ComboFix... Który przy skanowaniu włączał mi komunikat, że wykryto rootkita i system zostanie zrestartowany :/
wisienka87
Dodano
28.10.2008 23:27:11
Nic kompletnie nie widać ... Co Cie skłoniło do szukania rootkitów ??
Żółty
Dodano
28.10.2008 23:21:38
Załączam loga z gmera: http://www.speedyshare.com/579821236.html ale na speedy, bo długi o0 Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za kłopot.
wisienka87
Dodano
28.10.2008 23:14:56
Nie widac w logu by Combofix cos usunął. Nie widac w logu (w kawałku wykorzystującym catchme) by jakieś pliki/niepokojące rzeczy zostały znalezione/usunięte. Po logach jest OK - nie wiem co to za komunikat prezentuje Combofix. Zobacz czy gmer -> http://gmer.net/gmer.zip cos pokaże (Rootkit -> Sukaj -> Kopiuj -> wklej do postu )
Żółty
Dodano
28.10.2008 22:37:03
Dziękuję Ci bardzo za pomoc, mam tylko jeszcze jedno pytanie. W związku z tym, combofix restartuje mi komputer z komunikatem o znalezionym rootkicie, tylko przez Alcohol?
wisienka87
Dodano
28.10.2008 22:24:40
To nie rootkit. To program Alcohol 120% Nic w logach nie widze specjalnego. Może poza kluczykiem HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{70ae68cc-78a5-11dc-891b-001a4d944a9d którego mozna sobie profilaktycznie wyciąć (nawet jeżeli na wyrost wycinamy to odtworzy sie sam ten klucz)
Żółty
Dodano
28.10.2008 21:56:33
wisienka87
Dodano:
28.10.2008 01:39:28
Komentarzy:
9
Strona 1 / 1