Gdzie podział się menażer zadań?

Bardzo proszę podpowiedzieć mi jak włączyć Menażera zadań. Zawiesił mi się program a po przyciśnięciu klawiszy Ctrl+Alt+Delete mam info, że Administrator wyłączył Menażera zadań. Ja jestem administratorem... a nie wiem gdzie go mam włączyć bo jak klikam na pasek narzędzi to na wyświetlonej liście... menażer zadań nie jest aktywny. Zrobić resetkę komputera nie mogę bo jestem w trakcie oczekiwania na plik. Pomóżcie?

Odpowiedzi: 11

Nie odptaszkowałam tego fix wcześniej bo nie wiedziałam, ale usunęłam w panelu sterowania --> dodaj/usuń programy to co podałeś a teraz mój Fix wygląda już inaczej więc nie wiem co mam wyciąć: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 09:18:05, on 2008-02-23 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [color=red][b]C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[/b][/color] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe E:\WORD\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [color=red][b]C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[/b][/color] C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe J:\Gadu-Gadu\gg.exe J:\Zrzut ekranu\PrintScreen\PrintScreen.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe E:\Webshots\Webshots\WebshotsTray.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe E:\Hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.swinoujscie.com.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspe1.dll O2 - BHO: IE7pro BHO - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - J:\IE7Pro\IE7Pro.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspe1.dll O2 - BHO: FGCatchUrl - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - J:\FlashGet PL\jccatch.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - E:\WORD\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O2 - BHO: FoxyTunes Toolbar Helper - {784D8FBC-4165-4D88-90FB-62907ACDD045} - C:\Program Files\FoxyTunes\ForInternetExplorer\components\IE\FoxyTunesForIE.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O2 - BHO: CIEStub Class - {EBBFE27C-BDF0-11D2-BBE5-00609419F467} - C:\WINDOWS\system32\amcis2.dll (file missing) O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - J:\FlashGet PL\getflash.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file) O3 - Toolbar: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspe1.dll O3 - Toolbar: FoxyTunes Toolbar - {1D1901C3-F72A-46f3-9DBB-0AAA0DEEF6DF} - C:\Program Files\FoxyTunes\ForInternetExplorer\components\IE\FoxyTunesForIE.dll O3 - Toolbar: (no name) - {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} - (no file) O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "E:\WORD\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w O4 - HKLM\..\Run: [USBGamepad] e:\trust\GNJOYUSB.EXE O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\quick timelinstaller\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "J:\AdobeRaider\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "J:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] J:\Zrzut ekranu\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash O4 - HKCU\..\Run: [Nektra OEAPI] "E:\Akcelerator pobierania plików - Firefox\DAP\Mailinfo\Mailinfo for Outlook Express\oe_mailinfo.exe" O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = E:\WORD\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Startup: Webshots.lnk = E:\Webshots\Webshots\WebshotsTray.exe O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - J:\IncrediMail\bin\resources\WebMenuImg.htm O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZP O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - J:\FlashGet PL\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - J:\FlashGet PL\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\WORD\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: IE7pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - J:\IE7Pro\IE7Pro.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - J:\IE7Pro\IE7Pro.dll O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\WORD\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\WORD\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\WORD\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - J:\FlashGet PL\FlashGet.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - J:\FlashGet PL\FlashGet.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://80.245.179.170/activex/AxisCamControl.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - E:\WORD\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe -- End of file - 11765 bytes ============================================================= Proszę spójrz na mój log gdzie zaznaczyłam na czerwono (wyżej)... "[color=red][b]svchost.exe[/b][/color]" i przeczytaj info w tym linku http://forum.centrumxp.pl/default.aspx?g=postmessage&t=159312&f=31 na dole . Więc czy mam to usunąć bo to pozostałość po Trojanie Downolader? Bo Menadżer Zadań znikł mi kiedy załapałam trojana po rozpakowaniu pliku.
margo
Dodano
23.02.2008 10:33:21
Połaczylem posty - nie rób więcej flooda. Temat zabieram do Bezpieczeństwa. a teraz z tego co zauważyłem - wytnij plik *.tmp z katalogu c:\windows oraz wyłacz i włącz przywracanie systemu - zawartośc c:\system volume information zostanie usunięta. Z klucza HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run usuń wpis PowerBar A do fixa oznacza postawienie "ptaszków" przy wskazanych wpisach i nacisnięcie "fix checked" w Hijack this.
Żółty
Dodano
23.02.2008 00:07:59
[b]Hotbara mam od zawsze. Dzisiaj AVG wykrył...oto raport:[/b] --------------------------------------------------------- AVG Anti-Spyware - report o výsledku scanování --------------------------------------------------------- + Vytvořen v: 10:48:37 2008-02-22 + Výsledek scanování: C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078686.dll -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078687.exe -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078688.exe -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078689.dll -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078692.dll -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078693.dll -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP210\A0072245.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Nebyla provedena žádná akce. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP210\A0072247.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Nebyla provedena žádná akce. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP220\A0075211.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Nebyla provedena žádná akce. :mozilla.10:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Nebyla provedena žádná akce. :mozilla.6:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Nebyla provedena žádná akce. C:\Documents and Settings\gosc\Cookies\gosc@hit.gemius[2].txt -> TrackingCookie.Gemius : Nebyla provedena žádná akce. :mozilla.13:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Nebyla provedena žádná akce. ::Konec reportu [b] zaznaczyłam aby usunąć i w drugim skanowaniu zostało to:[/b] --------------------------------------------------------- AVG Anti-Spyware - report o výsledku scanování --------------------------------------------------------- + Vytvořen v: 11:04:26 2008-02-22 + Výsledek scanování: C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078686.dll -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078687.exe -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078688.exe -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078689.dll -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078692.dll -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078693.dll -> Adware.Aureate : Vyčištěno. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP210\A0072245.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Vyčištěno. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP210\A0072247.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Vyčištěno. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP220\A0075211.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Vyčištěno. :mozilla.10:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Vyčištěno. :mozilla.6:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Vyčištěno. C:\Documents and Settings\gosc\Cookies\gosc@hit.gemius[2].txt -> TrackingCookie.Gemius : Vyčištěno. :mozilla.13:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Vyčištěno. ::Konec reportu
margo
Dodano
22.02.2008 20:00:40
Log z ComboFix: ComboFix 08-02-22.3 - gosc 2008-02-22 18:18:55.1 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.313 [GMT 1:00] Running from: E:\ComboFix\ComboFix.exe * Created a new restore point [color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !![/b][/color] . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\HotbarSA C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\HotbarSA\HotbarSA.dat C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\HotbarSA\HotbarSA_kyf.dat C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\HotbarSA\HotbarSAAbout.mht C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\HotbarSA\HotbarSAau.dat C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\HotbarSA\HotbarSAEula.mht C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\FunWebProducts C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\FunWebProducts\Data\gosc\wffavs.dat C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_anii3_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_anii3_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_anii5_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_anii5_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_emz11_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_emz11_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_emz15_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_emz15_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_emz16_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10104_emz16_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na10_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na11_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na11_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na13_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na13_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na2_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na2_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na6_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na6_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na8_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na8_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na9_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10107na9_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na10_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na11_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na11_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na13_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na13_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na14_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na14_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na6_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na6_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na7_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na7_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na8_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10108na8_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10302rainbow_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10302rainbow_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10302rainbow_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10302rainbow_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10602water8_1.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10602water8_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10602water8_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]10602water8_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_anite15_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_anite15_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_anite16_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_anite16_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_anite2_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_anite2_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_bgh3_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_bgh3_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_bgh4_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20104_bgh4_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20105_bgn31_prv.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20105_bgn31_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta103_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta103_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta228_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta228_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta229_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta229_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta230_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta230_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta234_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta234_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta237_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta237_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta238_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20106ta238_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20107na29_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20107na29_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20203us_les.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20203us_les_prv.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20203us_les_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20203us_les_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20302nature19_1.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20302nature19_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20302nature19_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20302nature19_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20901wolken12_prv.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20901wolken12_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20903us_peace.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20903us_peace_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20903us_peace_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]20903us_peace_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]223Dfall2_prv.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]223Dfall2_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]30105_bgn11_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]30105_bgn11_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]30105_bgn21_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]30105_bgn21_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]30105_bgn7_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]30105_bgn7_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]30105_bgn8_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]30105_bgn8_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]31702a12_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]31702a12_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]31702a12_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]40106na35_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]40106na35_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]40107na20_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]40107na20_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]40107ta316_arrow.ani C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]40107ta316_cr.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]40107ta316_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]50103love_2_blondes_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]50103love_2_blondes_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]50107na1_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]50107na1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]50107na16_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]50107na16_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103ani_gen022_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103ani_gen022_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103ani_gen029_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103ani_gen029_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103ann_lov007_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103ann_lov007_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103lov_ilu094_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103lov_ilu094_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103lov_ilu101_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103lov_ilu101_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103lov_ilu179_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103lov_ilu179_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103love012_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103love012_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103off_rom002_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60103off_rom002_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60104_anite5_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60104_anite5_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60107na10_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60107na10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60107na7_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60107na7_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60107na8_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]60107na8_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70105_emya12_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70105_emya12_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70702angeldv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70702angeldv_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70702angeldv_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70702angeldv_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70702panda.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70702panda_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70702panda_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]70702panda_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402dog1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402dog1_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402dog1_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402dog10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402dog12_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402dog13_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402dog14_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402dog15_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402flag_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402flag_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402flag_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402note_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402note_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402note_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402spider_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402spider_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]71402spider_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]72102sighn1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]72102sighn1_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]72102sighn1_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80103au3_h.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80103au3_h_prv.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80103au3_h_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80103au3_h_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80103au5_h.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80103au5_h_prv.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80103au5_h_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80103au5_h_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80107na13_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]80107na13_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]81102leaves_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]81102leaves_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]81102leaves_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]81102rose1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]81102rose1_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]81102rose1_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90102us_birds.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90102us_birds_bg.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90102us_birds_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90102us_birds_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90102us_birds_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90102us_monkey4.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90102us_monkey4_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90102us_monkey4_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90102us_monkey4_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90107na1_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90107na1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90107na5_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\[u]0[/u]90107na5_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\100103kiss_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\100103kiss_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\100103us_frog.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\100103us_frog_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\100103us_frog_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\100103us_frog_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\100107na5_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\100107na5_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\101302us_hm.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\101302us_hm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\101302us_hm_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\101302us_hm_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\101302us_hmm.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\101302us_hmm_bg.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\101302us_hmm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110104_bgn15_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110104_bgn15_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110107na10_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110107na10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110107na11_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110107na11_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110107na14_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110107na14_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110107na7_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\110107na7_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120103_anii26_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120103_anii26_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120103_anii28_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120103_anii28_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi10.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi10_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi2_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi2_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi3_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi3_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi4.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi4_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi4_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi6.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi6_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi6_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi9.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi9_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105mi9_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105ya61_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120105ya61_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na1_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na12.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na12_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na12_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na3.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na3_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na3_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na4.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na4_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na4_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na6.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na6_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na6_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na7.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na7_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na7_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na8.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na8_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na8_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na9.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na9_em.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\120107na9_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\122902us_alter.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\122902us_alter_prv.jpg C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\122902us_alter_st.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\122902us_alter_st.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\cats__xmas_cat_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\cats__xmas_cat_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\en_tellafriend_inv.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\FileManager.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\flowers_red_rose_closeup_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\flowers_red_rose_closeup_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\holida_marria4_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\holida_marria4_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\holida_valent1_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\holida_valent1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\love__envelope_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\love__envelope_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\love__hearts_2_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\love__hearts_2_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\love__sun_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\love__sun_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\tellafriend_inv.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\winter_holidays_angel_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\winter_holidays_angel_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\winter_holidays_chimney_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\winter_holidays_chimney_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\winter_holidays_wink_img.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\eskin\winter_holidays_wink_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30104_emte10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30104_emte11_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30104_emte12_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30104_emte13_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30104_emte14_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30104_emte19_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30104_emte20_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30104_emte21_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30104_emte9_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]30203lib_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102angel_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102bigluf_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102bigsmile_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102birthday_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102cheers_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102flo_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102good_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102jump_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102king_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102lough_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102luf_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102smile_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102smiled_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102sor_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102thanx_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]33102uhu_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]40103ahh_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]40103wow_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]40104_emi2_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]42102_1134_112_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]50103big_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]50103gig_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]50103hm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]50103nomail_emoti_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]50103norm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema15_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema16_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema17_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema18_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema19_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema20_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema21_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema24_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema25_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema26_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema30_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema33_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]60104_ema34_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]62802hippi_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]62802jumpie_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]80402argh_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]80402oops_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]80402ouch_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]82502no_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\[u]0[/u]82502yes_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_boring1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_confused_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_crying_ugly_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_fantastic_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_feel_better_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_gimme_break_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_heehee_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_hlopaet_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_ign_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_lol_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_no_comment_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_peace_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_smashing_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\110103_talk2thehand_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\block_sm.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\block_sm2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\block_smli.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\block_smli2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\blocked.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\blocked2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_add-but.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_back-but.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_left_cut_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_left_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_left_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_middle_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_middle_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_right_cut_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_right_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\btn_right_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\business_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\buttondir.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\components.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\css_cattree.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\css_flashpreview.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\css2_main.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\css2_pagingmodule.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\css2_topbuttons.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\delete.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\edit_clear_sound.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\edit_fs.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\edit_select.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-511745-514279.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-backgrounds.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-bcards.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-ecards.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-edit.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-emoticons.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-estationery.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-funny.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-help.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-images.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-info.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-more.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-my.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-people.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-photo.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-tell.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-temp.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-temp_OI.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-text.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def-email-voice.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-def.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-premium-email-premium.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-premium-email-premium_OI.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-t1-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\email-temp-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\estatationery.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\flashpatch.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\flashpreview.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\fs3.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\hotbar_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_checked_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_close_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_close_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_edit_preview.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_edit_send.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_flash_preview.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_recently_used.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_remove_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_remove_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_sand-clock2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_tell_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_tell_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_tree_null.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_unchecked_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\icon_unchecked_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\img_barlayout.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\img_barlayout2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\img_barlayout4.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\img_corner_left.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\img_local_logo.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\js2_basetemplate.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\js2_hbgroups.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\js2_hbobject3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\js2_hbobjectset3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\js2_hotbarwrapper.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\js2_iteratorsandreaders3nf.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\js2_pagingmoduleobj3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\js2_texts3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\js2_xmltree3nf.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\layout.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\linkpathlegal.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\more.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\n.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\nav_b_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\nav_bb_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\nav_f_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\nav_ff_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\progress.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\searchbtn.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\submit.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tab_bg.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tab_bga.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tab_bgia.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tab_l.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tab_la.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tab_lia.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tab_r.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tab_ra.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tab_ria.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tree_dots.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tree_minus.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\tree_plus.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\treedata_animations.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\treedata_backgrounds.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\treedata_ecards.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\treedata_emoticons.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\treedata_notifiers.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\1\treedata_text.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30104_emte10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30104_emte11_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30104_emte12_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30104_emte13_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30104_emte14_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30104_emte19_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30104_emte20_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30104_emte21_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30104_emte9_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]30203lib_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102angel_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102bigluf_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102bigsmile_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102birthday_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102cheers_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102flo_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102good_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102jump_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102king_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102lough_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102luf_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102smile_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102smiled_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102sor_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102thanx_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]33102uhu_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]40103ahh_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]40103wow_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]40104_emi2_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]42102_1134_112_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]50103big_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]50103gig_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]50103hm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]50103nomail_emoti_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]50103norm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema15_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema16_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema17_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema18_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema19_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema20_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema21_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema24_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema25_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema26_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema30_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema33_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]60104_ema34_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]62802hippi_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]62802jumpie_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]80402argh_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]80402oops_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]80402ouch_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]82502no_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\[u]0[/u]82502yes_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_boring1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_confused_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_crying_ugly_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_fantastic_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_feel_better_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_gimme_break_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_heehee_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_hlopaet_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_ign_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_lol_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_no_comment_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_peace_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_smashing_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\110103_talk2thehand_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\block_sm.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\block_sm2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\block_smli.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\block_smli2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\blocked.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\blocked2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_add-but.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_back-but.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_left_cut_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_left_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_left_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_middle_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_middle_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_right_cut_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_right_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\btn_right_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\business_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\buttondir.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\components.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\css_cattree.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\css_flashpreview.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\css2_main.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\css2_pagingmodule.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\css2_topbuttons.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\delete.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\edit_clear_sound.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\edit_fs.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\edit_select.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-511745-514279.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-backgrounds.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-bcards.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-ecards.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-edit.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-emoticons.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-estationery.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-funny.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-help.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-images.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-info.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-more.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-my.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-people.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-photo.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-tell.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-temp.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-temp_OI.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-text.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def-email-voice.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-def.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-premium-email-premium.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-premium-email-premium_OI.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-t1-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\email-temp-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\estatationery.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\flashpatch.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\flashpreview.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\fs3.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\hotbar_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_checked_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_close_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_close_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_edit_preview.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_edit_send.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_flash_preview.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_recently_used.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_remove_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_remove_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_sand-clock2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_tell_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_tell_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_tree_null.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_unchecked_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\icon_unchecked_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\img_barlayout.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\img_barlayout2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\img_barlayout4.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\img_corner_left.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\img_local_logo.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\js2_basetemplate.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\js2_hbgroups.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\js2_hbobject3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\js2_hbobjectset3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\js2_hotbarwrapper.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\js2_iteratorsandreaders3nf.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\js2_pagingmoduleobj3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\js2_texts3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\js2_xmltree3nf.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\layout.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\linkpathlegal.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\more.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\n.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\nav_b_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\nav_bb_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\nav_f_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\nav_ff_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\progress.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\searchbtn.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\submit.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tab_bg.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tab_bga.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tab_bgia.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tab_l.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tab_la.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tab_lia.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tab_r.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tab_ra.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tab_ria.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tree_dots.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tree_minus.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\tree_plus.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\treedata_animations.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\treedata_backgrounds.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\treedata_ecards.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\treedata_emoticons.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\treedata_notifiers.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\2\treedata_text.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\business_promo.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\buttondir.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\code.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\email-def.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\email-t1-bg.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\email-temp-bg.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\hotbar_promo.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\images.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\layout.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\linkpathlegal.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\localcontent.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\more.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\progress.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOI\static\DownLoad\treexml.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30104_emte10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30104_emte11_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30104_emte12_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30104_emte13_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30104_emte14_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30104_emte19_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30104_emte20_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30104_emte21_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30104_emte9_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]30203lib_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102angel_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102bigluf_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102bigsmile_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102birthday_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102cheers_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102flo_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102good_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102jump_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102king_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102lough_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102luf_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102smile_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102smiled_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102sor_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102thanx_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]33102uhu_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]40103ahh_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]40103wow_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]40104_emi2_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]42102_1134_112_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]50103big_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]50103gig_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]50103hm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]50103nomail_emoti_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]50103norm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema15_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema16_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema17_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema18_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema19_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema20_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema21_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema24_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema25_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema26_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema30_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema33_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]60104_ema34_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]62802hippi_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]62802jumpie_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]80402argh_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]80402oops_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]80402ouch_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]82502no_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\[u]0[/u]82502yes_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_boring1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_confused_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_crying_ugly_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_fantastic_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_feel_better_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_gimme_break_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_heehee_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_hlopaet_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_ign_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_lol_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_no_comment_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_peace_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_smashing_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\110103_talk2thehand_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\block_sm.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\block_sm2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\block_smli.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\block_smli2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\blocked.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\blocked2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_add-but.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_back-but.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_left_cut_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_left_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_left_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_middle_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_middle_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_right_cut_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_right_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\btn_right_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\business_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\buttondir.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\components.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\css_cattree.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\css_flashpreview.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\css2_main.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\css2_pagingmodule.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\css2_topbuttons.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\delete.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\edit_clear_sound.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\edit_fs.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\edit_select.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511724-543450.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511724-548964.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511724-589306.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511724-591943.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511724-592579.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511724-598579.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511724-603763.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511724-9595.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511724-9696.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-511745-514279.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-backgrounds.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-bcards.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-ecards.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-emoticons.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-estationery.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-funny.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-help.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-images.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-info.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-more.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-my.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-new.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-new2.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-options.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-people.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-photo.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-tell.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-temp.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-text.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def-email-voice.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-def.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-premium-email-premium.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-t1-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\email-temp-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\estatationery.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\flashpatch.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\flashpreview.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\fs3.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\hotbar_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_checked_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_close_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_close_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_edit_preview.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_edit_send.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_flash_preview.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_recently_used.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_remove_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_remove_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_sand-clock2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_tell_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_tell_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_tree_null.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_unchecked_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\icon_unchecked_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\img_barlayout.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\img_barlayout2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\img_barlayout4.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\img_corner_left.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\img_local_logo.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\js2_basetemplate.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\js2_hbgroups.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\js2_hbobject3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\js2_hbobjectset3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\js2_hotbarwrapper.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\js2_iteratorsandreaders3nf.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\js2_pagingmoduleobj3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\js2_texts3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\js2_xmltree3nf.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\layout.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\linkpathlegal.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\more.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\n.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\nav_b_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\nav_bb_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\nav_f_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\nav_ff_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\pro_hb_fo_word.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\progress.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\sales_buttons.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\searchbtn.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\submit.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tab_bg.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tab_bga.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tab_bgia.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tab_l.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tab_la.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tab_lia.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tab_r.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tab_ra.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tab_ria.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tree_dots.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tree_minus.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\tree_plus.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\treedata_animations.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\treedata_backgrounds.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\treedata_ecards.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\treedata_emoticons.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\treedata_notifiers.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\1\treedata_text.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30104_emte10_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30104_emte11_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30104_emte12_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30104_emte13_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30104_emte14_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30104_emte19_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30104_emte20_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30104_emte21_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30104_emte9_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]30203lib_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102angel_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102bigluf_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102bigsmile_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102birthday_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102cheers_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102flo_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102good_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102jump_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102king_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102lough_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102luf_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102smile_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102smiled_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102sor_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102thanx_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]33102uhu_1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]40103ahh_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]40103wow_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]40104_emi2_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]42102_1134_112_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]50103big_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]50103gig_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]50103hm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]50103nomail_emoti_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]50103norm_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema15_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema16_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema17_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema18_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema19_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema20_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema21_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema24_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema25_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema26_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema30_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema33_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]60104_ema34_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]62802hippi_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]62802jumpie_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]80402argh_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]80402oops_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]80402ouch_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]82502no_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\[u]0[/u]82502yes_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_boring1_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_confused_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_crying_ugly_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_fantastic_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_feel_better_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_gimme_break_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_heehee_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_hlopaet_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_ign_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_lol_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_no_comment_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_peace_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_smashing_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\110103_talk2thehand_prv.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\block_sm.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\block_sm2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\block_smli.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\block_smli2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\blocked.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\blocked2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_add-but.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_back-but.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_left_cut_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_left_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_left_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_middle_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_middle_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_right_cut_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_right_enabled_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\btn_right_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\business_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\buttondir.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\components.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\css_cattree.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\css_flashpreview.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\css2_main.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\css2_pagingmodule.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\css2_topbuttons.css C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\delete.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\edit_clear_sound.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\edit_fs.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\edit_select.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511724-543450.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511724-548964.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511724-589306.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511724-591943.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511724-592579.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511724-598579.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511724-603763.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511724-9595.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511724-9696.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-511745-514279.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-backgrounds.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-bcards.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-ecards.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-emoticons.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-estationery.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-funny.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-help.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-images.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-info.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-more.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-my.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-new.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-new2.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-options.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-people.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-photo.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-tell.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-temp.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-text.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def-email-voice.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-def.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-premium-email-premium.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-t1-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\email-temp-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\estatationery.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\flashpatch.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\flashpreview.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\fs3.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\hotbar_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_checked_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_close_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_close_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_edit_preview.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_edit_send.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_flash_preview.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_recently_used.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_remove_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_remove_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_sand-clock2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_tell_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_tell_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_tree_null.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_unchecked_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\icon_unchecked_pressed_1.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\img_barlayout.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\img_barlayout2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\img_barlayout4.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\img_corner_left.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\img_local_logo.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\js2_basetemplate.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\js2_hbgroups.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\js2_hbobject3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\js2_hbobjectset3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\js2_hotbarwrapper.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\js2_iteratorsandreaders3nf.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\js2_pagingmoduleobj3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\js2_texts3.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\js2_xmltree3nf.js C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\layout.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\linkpathlegal.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\more.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\n.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\nav_b_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\nav_bb_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\nav_f_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\nav_ff_2.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\pro_hb_fo_word.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\progress.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\sales_buttons.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\searchbtn.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\submit.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tab_bg.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tab_bga.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tab_bgia.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tab_l.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tab_la.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tab_lia.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tab_r.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tab_ra.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tab_ria.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tree_dots.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tree_minus.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\tree_plus.gif C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\treedata_animations.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\treedata_backgrounds.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\treedata_ecards.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\treedata_emoticons.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\treedata_notifiers.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\2\treedata_text.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\business_promo.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\buttondir.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\code.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\email-def.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\email-t1-bg.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\email-temp-bg.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\hotbar_promo.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\images.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\layout.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\linkpathlegal.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\localcontent.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\more.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\pro_hb_fo_word.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\progress.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\sales_buttons.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\HostOL\static\DownLoad\treexml.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1001691.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1009088.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1025718.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1032719.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1055646.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1067059.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1070563.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1224397.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1385287.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1395210.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1395393.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1400192.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1400989.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1401898.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1404082.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\1418656.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\2294584.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\2304220.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\2431601.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\257542.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\2883904.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\2883915.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\2894097.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\2899564.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\3428586.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\3693945.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\3783086.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\3893174.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\3893642.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\4116.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\432514.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\600583.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\605966.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\608454.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\648665.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\654776.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\675776.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\705424.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\731481.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\791176.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\798804.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\805478.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\806451.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\822518.sdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\domains.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1000023946 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1000027221 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1000029251 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1000029475 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1000029821 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1000031138 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1000044868 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1000048404 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1000067057 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\10110 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\10157 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\114249 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\115541 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\116250 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\117970 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\118207 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\12772 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\13119 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\13546 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\141880 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\14435 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\148687 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\15135 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\153363 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\15643 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\15737 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\1614 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\161965 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\16204 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\16211 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\163195 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\16841 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\17025 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\17040 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\17672 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\18036 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\18383 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\184591 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\18906 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\18993 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\19050 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\19478 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\19616 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\20213 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\202699 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\20277 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\20304 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\20478 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\20516 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\20570 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\21060 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\21119 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\213558 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\21439 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\216168 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\21669 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\21846 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\21889 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\22254 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\22257 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\23607 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\23653 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\23849 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\24996 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\25031 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\25041 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\250476 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\251440 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\25372 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\25502 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\25540 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\25708 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\25803 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\26340 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\26410 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\26656 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\26733 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\27654 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\290893 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\29115 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\29547 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\297534 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\300 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\30121 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\30455 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\306 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\30854 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\31387 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\31424 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\32122 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\32137 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\32148 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\32171 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\32290 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\32634 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\33069 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\33233 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\33362 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\3355 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\337465 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\34107 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\34134 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\34237 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\34267 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\34374 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\34530 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\345485 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\346705 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\35000 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\35006 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\35047 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\356660 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\361427 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\36247 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\36489 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\37135 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\37591 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\37616 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\37999 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\3802 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\388251 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\391688 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\39280 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\398889 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\40256 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\403305 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\40447 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\40726 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4088 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4124 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4142 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\41980 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\42861 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\43118 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\43120 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\43142 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\43377 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\43719 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\439286 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\44100 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\44274 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\44300 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\44430 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\44789 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4487 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\44878 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4501 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\453218 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\45437 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\45521 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\45837 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\460458 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4692 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\471276 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4788 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4790 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\479957 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\481176 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4822 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\482360 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\48964 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\49587 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\4974 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\49821 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\50618 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\51233 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\51495 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\516030 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\51666 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\51880 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\52253 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\52335 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\52968 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\52974 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\52977 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\53163 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\532492 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\538263 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\54473 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\5508 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\559580 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\56100 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\561083 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\57114 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\57137 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\574427 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\58197 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\58223 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\58734 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\58804 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\59297 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\59598 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\59844 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\604347 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\61194 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\625325 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\6292 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\6301 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\636742 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\639731 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\643821 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\64429 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\64446 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\64502 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\64605 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\64678 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\64737 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\6546 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\65770 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\65782 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\65824 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\66456 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\66836 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\66851 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\67469 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\6751 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\6766 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\68040 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\68098 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\68370 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\69207 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\69263 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\69277 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\69325 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\69911 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\69938 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\702283 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\70650 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\70652 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\70773 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\70973 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\71602 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\72072 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\72123 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\72493 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\731578 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\733622 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\737665 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\737950 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\741544 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744260 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744603 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744617 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744757 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744758 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744775 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744786 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744864 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744905 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\744999 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\745024 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\745060 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\745146 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\745220 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\745326 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\745387 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\745415 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\745751 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\746016 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\747928 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\748176 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\7482 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\748353 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\748354 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\748372 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\7515 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\7521 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\752614 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\753230 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\753326 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\753335 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\7652 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\77468 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\78311 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\79079 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\79246 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\79497 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\79824 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\80639 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\80663 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\80670 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\81561 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\81566 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\82120 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\82292 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\82515 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\83463 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\8443 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\84677 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\85193 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\85365 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\85587 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\86090 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\86379 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\86587 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\873 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\87584 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\87651 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\88578 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\89200 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\90098 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\90271 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\924 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\9313 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\93899 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\94209 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\94392 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\94407 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\95325 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\95678 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\95704 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\95740 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\95803 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\97498 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\97734 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\97741 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\99008 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\99795 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\TooltipXML\998 C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\ustat\3666.dat C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\ustat\3668.dat C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\dynamic\ustat\3669.dat C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\ads.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\btntrans.idx C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\btntrans1.dat C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\business_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\buttondir.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\components.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\cursors.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\d_icons_buttons_1000.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\d_icons_buttons_2000.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\d_icons_buttons_3000.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\d_icons_buttons_bar.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\d_icons_buttons_bbar1.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\d_icons_buttons_logos.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\d_icons_buttons_other.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\d_icons_weather.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\default.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_511745-514279.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz1.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz10.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz11.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz12.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz13.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz14.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz15.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz16.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz17.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz18.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz19.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz2.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz20.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz3.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz4.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz5.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz6.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz7.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz8.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_bidz9.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_categorize.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_comparison.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_em_PROFL_CA_flow_b_IEB.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_explorer-Mails.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_explorer-people.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_favorites.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_Games.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_Hide.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_hotbarcom.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_Hotmail.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_hsskin.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_jemster.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_jemsterie.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_jemsteruk.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_jobsearch.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_Mails.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_new.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_premium.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_reun.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_ringtones.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_SearchBoxTrapper.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_searchfor.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_searchgo.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_weather.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Default_yellowpages.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\editblbuttons.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\email-def-511724-548964.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\email-def-511724-9595.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\email-t1-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\gamesmenu.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\gamesMenu.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\hb_ie_menu.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\hotbar-premium-hotbar-premium.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\hotbar-premium.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\hotbar_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\icons2.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\ie_games_icon.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\ie_video.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\keywords.idx C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\keywords1.dat C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\layout.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\linkpathlegal.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\more.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\new_games.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\progress.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\s_icons_buttons.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\sales_buttons.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\sdfmodifier.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\t2_bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\theweb.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\top7.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\Top7_theweb.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\tsd_bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\1\weathericon.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\ads.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\btntrans.idx C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\btntrans1.dat C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\business_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\buttondir.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\components.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\cursors.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\d_icons_buttons_1000.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\d_icons_buttons_2000.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\d_icons_buttons_3000.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\d_icons_buttons_bar.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\d_icons_buttons_bbar1.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\d_icons_buttons_logos.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\d_icons_buttons_other.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\d_icons_weather.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\default.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_511745-514279.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz1.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz10.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz11.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz12.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz13.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz14.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz15.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz16.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz17.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz18.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz19.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz2.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz20.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz3.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz4.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz5.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz6.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz7.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz8.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_bidz9.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_categorize.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_comparison.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_em_PROFL_CA_flow_b_IEB.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_explorer-Mails.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_explorer-people.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_favorites.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_Games.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_Hide.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_hotbarcom.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_Hotmail.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_hsskin.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_jemster.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_jemsterie.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_jemsteruk.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_jobsearch.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_Mails.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_new.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_premium.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_reun.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_ringtones.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_SearchBoxTrapper.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_searchfor.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_searchgo.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_weather.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Default_yellowpages.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\editblbuttons.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\email-def-511724-548964.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\email-def-511724-9595.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\email-t1-bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\gamesmenu.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\gamesMenu.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\hb_ie_menu.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\hotbar-premium-hotbar-premium.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\hotbar-premium.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\hotbar_promo.htm C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\icons2.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\ie_games_icon.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\ie_video.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\keywords.idx C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\keywords1.dat C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\layout.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\linkpathlegal.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\more.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\new_games.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\progress.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\s_icons_buttons.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\sales_buttons.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\sdfmodifier.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\t2_bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\theweb.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\top7.cdf C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\Top7_theweb.mnu C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\tsd_bg.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\2\weathericon.res C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\ads.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\BtnTrans.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\BtnTrans1.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\business_promo.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\buttondir.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\cursors.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\d_icons_buttons_1000.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\d_icons_buttons_2000.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\d_icons_buttons_3000.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\d_icons_buttons_bar.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\d_icons_buttons_bbar1.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\d_icons_buttons_logos.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\d_icons_buttons_other.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\d_icons_weather.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\default.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\editblbuttons.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\email-t1-bg.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\gamesmenu.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\hb_ie_menu.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\hotbar-premium.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\hotbar_promo.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\icons2.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\ie_games_icon.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\ie_video.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\keywords.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\keywords1.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\layout.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\linkpathlegal.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\more.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\progress.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\s_icons_buttons.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\sales_buttons.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\samplegroups2.txt C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\samplegroups2.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\sdfmodifier.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\t2_bg.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\top7.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\tsd_bg.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar\v3.0\Hotbar\static\DownLoad\weathericon.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar_Icons C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar_Icons\games2.ico C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Hotbar_Icons\wallpapere1.ico C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\ShoppingReport C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\Config.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\db\Aliases.dbs C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\db\Sites.dbs C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\dwld\WhiteList.xip C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\report\aggr_storage.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\report\send_storage.xml C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\res2\WhiteList.dbs C:\Program Files\FunWebProducts C:\Program Files\FunWebProducts\PopSwatr\History\notallow C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\[u]0[/u]0218DF7.urr C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\[u]0[/u]0536B97.dat C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\CursorManiaBtn.html C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MailStampBtn.html C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MySignatureInsertBtn.html C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MySignaturePreviewBtn.html C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MyStationeryBtn.html C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\SmileyCentralBtn.html C:\Program Files\Hotbar C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\arrow.ico C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Cml.exe C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\copyright.txt C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\CoreSrv.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\dBenderC.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\firefox\extensions\chrome.manifest C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\firefox\extensions\components\npclntax.xpt C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\firefox\extensions\install.rdf C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\firefox\extensions\plugins\npclntax_HotbarSA.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostIE.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostOE.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostOL.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HotbarSA.exe C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HotbarSAAX.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HotbarSADF.exe C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HotbarSAHook.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\InstIE.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\link.ico C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\OEAddOn.exe C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Srv.exe C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Toolbar.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Wallpaper.dll C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Weather.exe C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\WeSkin.dll C:\Program Files\internet explorer\msimg32.dll C:\Program Files\MyWebSearch C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3BKGERR.JPG C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3BROVLY.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3CJPEG.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3DTACTL.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3HISTSW.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3HTMLMU.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3HTTPCT.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3IMSTUB.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3POPSWT.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3PSSAVR.SCR C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3REPROX.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3RESTUB.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3SCHMON.EXE C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3SCRCTR.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3SHLLVW.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3SPACER.WMV C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3WALLPP.DAT C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\F3WPHOOK.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3FFXTBR.JAR C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3FFXTBR.MANIFEST C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3HTML.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3IDLE.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3IMPIPE.EXE C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3MSG.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3NTSTBR.JAR C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3NTSTBR.MANIFEST C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3OUTLCN.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3PLUGIN.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3SKIN.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3SKPLAY.EXE C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3SLSRCH.EXE C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\M3SRCHMN.EXE C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSOEMON.EXE C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSOEPLG.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSOESTB.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\NPMYWEBS.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar\COMMON.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]00F01FA C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]014EE08 C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]01504BC.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]0151AC5.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]015215C.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]01524D7.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]02A9B2A.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]02A9DBA.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]02AAB95.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]02AAD6A.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]02AB0C5 C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]16B5463.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]16B5A9D.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]16B5E66.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]16B6089.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]16B6461.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]16B678E.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]16B6962.bin C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\files.ini C:\Program Files\MyWebSearch\bar\f.bin\F3HTMLMU.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\f.bin\M3HTML.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\f.bin\MWSBAR.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\f.bin\MWSOEMON.EXE C:\Program Files\MyWebSearch\bar\f.bin\MWSOEPLG.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\f.bin\MWSOESTB.DLL C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHECKERS.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHESS.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\REVERSI.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search2 C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\CM.ICO C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\MFC.ICO C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\PSS.ICO C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\SMILEY.ICO C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\WB.ICO C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\ZWINKY.ICO C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Message\COMMON.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\COMMON.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\DOG.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\FISH.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\KUNGFU.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\LIFEGARD.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAID.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAILBOX.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\OPERA.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\ROBOT.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SEDUCT.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SURFER.F3S C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\prevcfg2.htm C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\setting2.htm.bak C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat.bak C:\Program Files\ShoppingReport C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll C:\Program Files\ShoppingReport\Uninst.exe C:\WINDOWS\system32\f3PSSavr.scr C:\WINDOWS\system32\gbtrv323.dll . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-01-22 to 2008-02-22 ))))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-02-21 19:50 . 2008-02-21 19:50 d-------- C:\Program Files\onOne Software 2008-02-21 19:50 . 2008-02-21 19:50 d-------- C:\Program Files\Common Files\onOne Software Shared 2008-02-21 19:50 . 2005-08-21 15:57 227,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\Deco_32.dll 2008-02-18 22:59 . 2006-11-10 19:41 1,030,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\dbghelp-xfw.dll 2008-02-18 01:22 . 2008-02-18 01:26 d-------- C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Filter Forge 2008-02-18 00:35 . 2008-02-18 00:35 96,864 --a------ C:\WINDOWS\~GLC000a.TMP 2008-02-18 00:34 . 2008-02-18 00:34 96,864 --a------ C:\WINDOWS\~GLC0009.TMP 2008-02-18 00:24 . 2008-02-18 00:24 96,864 --a------ C:\WINDOWS\~GLC0008.TMP 2008-02-18 00:18 . 2008-02-18 00:18 d-------- C:\WINDOWS\PreviewSoft 2008-02-17 23:57 . 2008-02-17 23:57 0 --a------ C:\WINDOWS\PROTOCOL.INI 2008-02-17 23:32 . 2008-02-17 23:32 109 --a------ C:\WINDOWS\universe_plugin.ini 2008-02-12 11:14 . 2008-02-12 11:14 0 --a------ C:\WINDOWS\quaszt.INI 2008-02-11 23:48 . 2008-02-11 23:48 d-------- C:\Program Files\Mystic Fractal 2008-02-11 23:19 . 2008-02-11 23:19 d-------- C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\KnotPlot 2008-02-10 22:24 . 2008-02-10 22:24 d-------- C:\Program Files\iPod 2008-02-09 18:48 . 2004-05-27 16:46 872,448 --a------ C:\WINDOWS\system\libgfl211.dll 2008-02-09 18:48 . 2004-05-19 10:01 364,544 --a------ C:\WINDOWS\system\Xfpx.dll 2008-02-09 18:48 . 2004-02-04 06:33 307,200 --a------ C:\WINDOWS\system\libmng.dll 2008-02-09 18:48 . 2004-05-19 10:02 225,280 --a------ C:\WINDOWS\system\Xjp2.dll 2008-02-09 18:48 . 2004-05-19 10:02 114,688 --a------ C:\WINDOWS\system\Xjpegls.dll 2008-02-09 18:48 . 2004-05-19 10:01 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system\Xjbig.dll 2008-02-09 18:48 . 2004-05-19 10:02 49,152 --a------ C:\WINDOWS\system\Xsusie.dll 2008-02-09 18:48 . 2004-05-19 10:01 49,152 --a------ C:\WINDOWS\system\Xjng.dll 2008-02-07 08:46 . 2008-02-07 08:46 d-------- C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\FastStone 2008-02-04 16:16 . 2008-02-04 16:16 96,864 --a------ C:\WINDOWS\~GLC0007.TMP 2008-02-04 16:12 . 2008-02-04 16:12 96,864 --a------ C:\WINDOWS\~GLC0006.TMP 2008-02-04 16:09 . 2008-02-04 16:09 96,864 --a------ C:\WINDOWS\~GLC0005.TMP 2008-02-02 18:47 . 2008-02-02 18:47 d-------- C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Ultra Fractal 4 2008-01-31 23:13 . 2008-01-31 23:13 90,112 --a------ C:\WINDOWS\system32\QuickTimeVR.qtx 2008-01-31 23:13 . 2008-01-31 23:13 57,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\QuickTime.qts 2008-01-29 23:14 . 2008-01-30 00:05 78 --ah----- C:\WINDOWS\Xwdupv.ns 2008-01-29 13:52 . 2008-01-29 13:52 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\namesuppressed 2008-01-24 12:20 . 2008-01-24 12:20 d-------- C:\ustat 2008-01-23 13:44 . 2008-01-23 13:44 d-------- C:\WINDOWS\system32\XPSViewer 2008-01-23 13:43 . 2008-01-23 13:43 d-------- C:\Program Files\Reference Assemblies 2008-01-23 13:43 . 2006-06-29 13:07 14,048 --------- C:\WINDOWS\system32\spmsg2.dll 2008-01-23 13:35 . 2008-01-23 13:35 d-------- C:\Program Files\MSXML 6.0 . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-02-22 16:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Skype 2008-02-22 15:10 --------- d-----w C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\skypePM 2008-02-22 07:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\AVG7 2008-02-21 21:41 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information 2008-02-20 21:50 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe 2008-02-17 23:35 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC000a.TMP 2008-02-17 23:34 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0009.TMP 2008-02-17 23:24 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0008.TMP 2008-02-17 22:40 44,544 ------w C:\WINDOWS\AWuninstall.exe 2008-02-15 20:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Alien Skin 2008-02-10 21:24 --------- d-----w C:\Program Files\iTunes 2008-02-10 14:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\XnView 2008-02-10 12:06 --------- d-----w C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\uTorrent 2008-02-04 15:16 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0007.TMP 2008-02-04 15:12 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0006.TMP 2008-02-04 15:09 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0005.TMP 2008-01-23 13:06 --------- d-----w C:\Program Files\Paint.NET 2008-01-23 12:44 --------- d-----w C:\Program Files\MSBuild 2008-01-17 14:56 --------- d---a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP 2008-01-17 14:17 --------- d-----w C:\Program Files\Nufsoft 2008-01-13 21:56 --------- d-----w C:\Program Files\NVIDIA Corporation 2008-01-12 17:47 73,216 ----a-w C:\WINDOWS\ST6UNST.EXE 2008-01-12 17:47 286,720 ------w C:\WINDOWS\Setup1.exe 2008-01-09 12:18 --------- d-----w C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Acronis 2008-01-09 11:38 --------- d-----w C:\Documents and Settings\LocalService\Dane aplikacji\Acronis 2008-01-09 11:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Acronis 2008-01-09 11:34 441,760 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\timntr.sys 2008-01-09 11:34 44,384 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tifsfilt.sys 2008-01-09 11:34 368,736 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tdrpman.sys 2008-01-09 11:34 129,248 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\snapman.sys 2008-01-09 11:34 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Acronis 2008-01-09 11:34 --------- d-----w C:\Program Files\Acronis 2008-01-08 18:30 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield 2008-01-08 18:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Corel 2008-01-08 18:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\InstallShield 2008-01-08 18:29 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Corel 2008-01-05 18:07 --------- d-----w C:\Program Files\Photoshop Plugins 2008-01-05 17:54 147,456 ----a-w C:\WINDOWS\AVUNTOOL.EXE 2008-01-05 15:56 159,995 ----a-w C:\WINDOWS\Countup Uninstaller.exe 2008-01-05 14:24 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0004.TMP 2008-01-05 14:19 --------- d-----w C:\Program Files\Alien Skin 2008-01-05 14:12 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0003.TMP 2008-01-05 14:11 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0002.TMP 2008-01-05 14:08 96,864 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0001.TMP 2008-01-02 14:45 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Xara 2008-01-02 13:14 160,392 ----a-w C:\WINDOWS\PerspecX Lite Uninstaller.exe 2008-01-02 12:56 160,762 ----a-w C:\WINDOWS\PerspecX Uninstaller.exe 2008-01-02 12:51 161,587 ----a-w C:\WINDOWS\Sqirlz Water Reflections Uninstaller.exe 2007-12-27 16:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\TuxPaint 2007-12-27 15:09 27,136 ----a-w C:\WINDOWS\~GLH0000.TMP 2007-12-27 15:09 155,136 ----a-w C:\WINDOWS\~GLC0000.TMP 2007-12-09 19:28 476,752 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\pswi_preloaded.exe 2007-11-21 23:45 32 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat 2007-10-28 23:11 350 ----a-w C:\Program Files\Skrót do Urządzenia Bluetooth.lnk 2004-10-01 13:00 40,960 ----a-w C:\Program Files\Uninstall_CDS.exe . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a}] 2007-10-31 19:43 1453080 --a------ C:\Program Files\speed-bit\tbspe1.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{EBBFE27C-BDF0-11D2-BBE5-00609419F467}] C:\WINDOWS\system32\amcis2.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar] {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} {2BA521AC-B9B9-4433-BA45-DBA2F02CBA5A} {F4D76F09-7896-458A-890F-E1F05C46069F} {1D1901C3-F72A-46F3-9DBB-0AAA0DEEF6DF} {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a}] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser] "{2BA521AC-B9B9-4433-BA45-DBA2F02CBA5A}"= C:\Program Files\speed-bit\tbspe1.dll [2007-10-31 19:43 1453080] [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a}] [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 23:44 15360] "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-11-12 15:48 21760296] "PowerBar"="" [] "Gadu-Gadu"="J:\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-07-09 08:39 2119104] "Gadwin PrintScreen"="J:\Zrzut ekranu\PrintScreen\PrintScreen.exe" [2007-08-20 09:42 495616] "YouRipper"="" [] "Nektra OEAPI"="E:\Akcelerator pobierania plików - Firefox\DAP\Mailinfo\Mailinfo for Outlook Express\oe_mailinfo.exe" [ ] "NBJ"="C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" [2006-02-10 20:40 2048000] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-21 21:12 579072] "!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 10:25 6731312] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2006-08-03 04:12 577536 C:\WINDOWS\soundman.exe] "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 19:24 32768] "InCD"="C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" [2006-07-12 10:58 1397760] "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50 155648] "BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-03 23:44 110592 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl] "GrooveMonitor"="E:\WORD\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 23:47 31016] "My Web Search Bar Search Scope Monitor"="C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\m3SrchMn.exe" [ ] "USBGamepad"="e:\trust\GNJOYUSB.EXE" [2002-01-16 15:30 49152] "TrueImageMonitor.exe"="C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2007-10-12 12:03 2611312] "AcronisTimounterMonitor"="C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe" [2007-10-12 11:03 905992] "Acronis Scheduler2 Service"="C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [2007-10-11 18:20 140568] "QuickTime Task"="E:\quick timelinstaller\QTTask.exe" [2008-01-31 23:13 385024] "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-02-04 14:18 267048] "Adobe Reader Speed Launcher"="J:\AdobeRaider\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 13:06 40048] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 23:44 15360] "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-10-23 12:03 219136] C:\Documents and Settings\gosc\Menu Start\Programy\AutostartTworzenie wycink˘w ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk - E:\WORD\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 19:24:54 98632] Webshots.lnk - E:\Webshots\Webshots\WebshotsTray.exe [2007-08-19 21:19:16 192512] C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\AutostartBlueSoleil.lnk - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe [2007-08-19 20:48:42 1183744] Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 07:15:54 65588] [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "DisableRegistryTools"= 0 (0x0) [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 relog_ap [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= %windir%\\system32\\sessmgr.exe:@xpsp2res.dll,-22019 "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avginet.exe"= "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgamsvr.exe"= "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe"= "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgemc.exe"= "J:\\Gadu-Gadu\\gg.exe"= "J:\\FlashGet PL\\flashget.exe"= "J:\\Winamp\\winamp.exe"= "C:\\Program Files\\IVT Corporation\\BlueSoleil\\BlueSoleil.exe"= "J:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImApp.exe"= "J:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"= "J:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"= "J:\\IncrediMail Xe\\IncrediMail\\bin\\ImApp.exe"= "J:\\IncrediMail Xe\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"= "J:\\IncrediMail Xe\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"= "J:\\IncrediMail\\IncrediMail\\bin\\ImApp.exe"= "J:\\IncrediMail\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"= "J:\\IncrediMail\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"= "J:\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"= "J:\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"= "J:\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"= "J:\\IncrediMail Xe\\incredimail_install1.exe"= "E:\\Akcelerator pobierania plików - Firefox\\DAP\\DAP.exe"= "E:\\WORD\\Office12\\OUTLOOK.EXE"= "E:\\WORD\\Office12\\GROOVE.EXE"= "E:\\WORD\\Office12\\ONENOTE.EXE"= "E:\\Total Commander\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE"= "C:\\WINDOWS\\system32\\rundll32.exe"= "C:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"= "C:\\Program Files\\BitTorrent\\btdownloadgui.exe"= "C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"= "J:\\PhotoFiltre -płatny\\PhotoFiltre Studio\\Plugins\\kidsnapper\\kidsnapper.exe"= "C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"= "C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"= R0 tdrpman;Acronis Try&Decide and Restore Points filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tdrpman.sys [2008-01-09 12:34] R2 TryAndDecideService;Acronis Try And Decide Service;"C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe" [2007-10-12 12:37] R3 PD1030VID;Creative WebCam Pro;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\p1030vid.sys [2000-12-26 14:35] . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder "2007-12-10 13:18:27 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job" - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe . ************************************************************************** catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2008-02-22 18:31:07 Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS scanning hidden processes ... scanning hidden autostart entries ... HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run PowerBar = ????????l?@?????????D?????6~??????????????6~l?@?l?@????? ???????????W?9~??6~??????6~K?6~x???????[?6~???????? ??????????????|x???0??????????? ?????8~????????????????????????Y???????l?@?l?@?????Q?7~????t?@?????l?@?8?@?l?@?3??s????????????????????8?@?_??s8?@?8?@ scanning hidden files ... scan completed successfully hidden files: 0 ************************************************************************** . ------------------------ Other Running Processes ------------------------ . C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe . ************************************************************************** . Completion time: 2008-02-22 18:33:51 - machine was rebooted ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-22 17:33:41 . 2008-02-13 08:34:00 --- E O F --- -------------- [b]Hotbara mam od zawsze. Dzisiaj AVG wykrył...oto raport:[/b] --------------------------------------------------------- AVG Anti-Spyware - report o výsledku scanování --------------------------------------------------------- + Vytvořen v: 10:48:37 2008-02-22 + Výsledek scanování: C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078686.dll -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078687.exe -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078688.exe -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078689.dll -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078692.dll -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078693.dll -> Adware.Aureate : Nebyla provedena žádná akce. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP210\A0072245.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Nebyla provedena žádná akce. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP210\A0072247.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Nebyla provedena žádná akce. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP220\A0075211.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Nebyla provedena žádná akce. :mozilla.10:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Nebyla provedena žádná akce. :mozilla.6:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Nebyla provedena žádná akce. C:\Documents and Settings\gosc\Cookies\gosc@hit.gemius[2].txt -> TrackingCookie.Gemius : Nebyla provedena žádná akce. :mozilla.13:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Nebyla provedena žádná akce. ::Konec reportu [b] zaznaczyłam aby usunąć i w drugim skanowaniu zostało to:[/b] --------------------------------------------------------- AVG Anti-Spyware - report o výsledku scanování --------------------------------------------------------- + Vytvořen v: 11:04:26 2008-02-22 + Výsledek scanování: C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078686.dll -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078687.exe -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078688.exe -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078689.dll -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078692.dll -> Adware.Aureate : Vyčištěno. C:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP229\A0078693.dll -> Adware.Aureate : Vyčištěno. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP210\A0072245.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Vyčištěno. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP210\A0072247.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Vyčištěno. E:\System Volume Information\_restore{91C6A7A6-3D3D-4CCF-BE74-F20193C6C0CD}\RP220\A0075211.exe/keygen.exe -> Downloader.Agent.htu : Vyčištěno. :mozilla.10:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Vyčištěno. :mozilla.6:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : Vyčištěno. C:\Documents and Settings\gosc\Cookies\gosc@hit.gemius[2].txt -> TrackingCookie.Gemius : Vyčištěno. :mozilla.13:C:\Documents and Settings\gosc\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c5ms7rg7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Vyčištěno. ::Konec reportu -------------- [quote=Żółty]Zaloguj sie w trybie awaryjnym i wejdź w dodaj/usun programy i odinstaluj MyWebSearch, Hotbar, AskPBar, ShoppingReport (lub cos w tym stylu) jak znajdziesz. Po deinstalacji usun foldery C:\Program Files\Hotbar C:\PROGRA~1\MYWEBS~1 C:\Program Files\AskPBar C:\Program Files\ShoppingReport[/quote] C:\Program Files\Hotbar .......ComboFix utworzył sobie C:\QooBox i wrzucił do kwarantanny... C:\PROGRA~1\MYWEBS~1...... gdzie to znaleźć bo nie widzę nigdzie C:\PROGRAM\ ? C:\Program Files\AskPBar... wywaliłam! C:\Program Files\ShoppingReport...... ComboFix utworzył sobie C:\QooBox i wrzucił do kwarantanny... A co mam z robić z tym niżej "Do fixa"? [quote=Żółty]Do fixa [quote] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://resultsmaster.com/SmartOffers/Services/resultsmaster/ResultsMasterHomeLeftPane.htm R3 - URLSearchHook: (no name) - {0A94B116-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL O2 - BHO: Hotbar - {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} - C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostIE.dll O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0A94B111-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll O2 - BHO: CIEStub Class - {EBBFE27C-BDF0-11D2-BBE5-00609419F467} - C:\WINDOWS\system32\amcis2.dll (file missing) O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F4D76F01-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F4D76F09-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL O3 - Toolbar: Hotbar - {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} - C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostIE.dll O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL O4 - HKLM\..\Run: [HotbarOE] C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\OEAddOn.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotbarSA] "C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HotbarSA.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\mwsoemon.exe O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w O4 - HKLM\..\Run: [ImInstaller_IncrediMail] C:\DOCUME~1\gosc\USTAWI~1\Temp\ImInstaller\IncrediMail\incredimail_install1.exe -startup -product IncrediMail O4 - HKCU\..\Run: [WeatherDPA] "C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Weather.exe" -auto O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\mwsoemon.exe O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZP O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll [/quote] Loga Combofix koniecznie pokaz.[/quote]
margo
Dodano
22.02.2008 19:37:57
Zaloguj sie w trybie awaryjnym i wejdź w dodaj/usun programy i odinstaluj MyWebSearch, Hotbar, AskPBar, ShoppingReport (lub cos w tym stylu) jak znajdziesz. Po deinstalacji usun foldery C:\Program Files\Hotbar C:\PROGRA~1\MYWEBS~1 C:\Program Files\AskPBar C:\Program Files\ShoppingReport Jak nie będzie w dodaj/usun to tnij od razu foldery. Do fixa [quote] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://resultsmaster.com/SmartOffers/Services/resultsmaster/ResultsMasterHomeLeftPane.htm R3 - URLSearchHook: (no name) - {0A94B116-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL O2 - BHO: Hotbar - {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} - C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostIE.dll O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0A94B111-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll O2 - BHO: CIEStub Class - {EBBFE27C-BDF0-11D2-BBE5-00609419F467} - C:\WINDOWS\system32\amcis2.dll (file missing) O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F4D76F01-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F4D76F09-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL O3 - Toolbar: Hotbar - {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} - C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostIE.dll O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL O4 - HKLM\..\Run: [HotbarOE] C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\OEAddOn.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotbarSA] "C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HotbarSA.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\mwsoemon.exe O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w O4 - HKLM\..\Run: [ImInstaller_IncrediMail] C:\DOCUME~1\gosc\USTAWI~1\Temp\ImInstaller\IncrediMail\incredimail_install1.exe -startup -product IncrediMail O4 - HKCU\..\Run: [WeatherDPA] "C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Weather.exe" -auto O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\mwsoemon.exe O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZP O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll [/quote] Loga Combofix koniecznie pokaz.
Żółty
Dodano
22.02.2008 19:02:47
  • margo 22.02.2008 20:35:20

    [quote=Żółty]Zaloguj sie w trybie awaryjnym i wejdź w dodaj/usun programy i odinstaluj MyWebSearch, Hotbar, AskPBar, ShoppingReport (lub cos w tym stylu) jak znajdziesz. Po deinstalacji usun foldery C:\Program Files\Hotbar C:\PROGRA~1\MYWEBS~1 C:\Program Files\AskPBar C:\Program Files\ShoppingReport[/quote] C:\Program Files\Hotbar .......ComboFix utworzył sobie C:\QooBox i wrzucił do kwarantanny... C:\PROGRA~1\MYWEBS~1...... gdzie to znaleźć bo nie widzę nigdzie C:\PROGRAM\ ? C:\Program Files\AskPBar... wywaliłam! C:\Program Files\ShoppingReport...... ComboFix utworzył sobie C:\QooBox i wrzucił do kwarantanny... A co mam z robić z tym niżej "Do fixa"? [quote=Żółty]Do fixa [quote] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://resultsmaster.com/SmartOffers/Services/resultsmaster/ResultsMasterHomeLeftPane.htm R3 - URLSearchHook: (no name) - {0A94B116-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL O2 - BHO: Hotbar - {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} - C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostIE.dll O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0A94B111-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll O2 - BHO: CIEStub Class - {EBBFE27C-BDF0-11D2-BBE5-00609419F467} - C:\WINDOWS\system32\amcis2.dll (file missing) O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F4D76F01-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F4D76F09-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL O3 - Toolbar: Hotbar - {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} - C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostIE.dll O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL O4 - HKLM\..\Run: [HotbarOE] C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\OEAddOn.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotbarSA] "C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HotbarSA.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\mwsoemon.exe O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w O4 - HKLM\..\Run: [ImInstaller_IncrediMail] C:\DOCUME~1\gosc\USTAWI~1\Temp\ImInstaller\IncrediMail\incredimail_install1.exe -startup -product IncrediMail O4 - HKCU\..\Run: [WeatherDPA] "C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Weather.exe" -auto O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\mwsoemon.exe O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZP O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll [/quote] Loga Combofix koniecznie pokaz.[/quote]

Może masz jakiś syf, który Ci to na bieżąco wyłącza ?? Rzuc logami - HijackThis i ComboFix
Żółty
Dodano
22.02.2008 01:28:52
  • margo 22.02.2008 17:59:03

    [quote=Żółty] Rzuc logami - HijackThis i ComboFix[/quote] Żółty witaj :) Przeskanowałam cały komp AFG... wyczyścił co znalazł i dalej to samo :(( Bardzo proszę o linki gdzie ja tego HijackThis mogę ściągnąć. Instrukcję znalazłam ale linka do ściągnięcia nigdzie nie znalazłam. Już ściągnęłam z "dobre programy" i mam takie coś: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:10:07, on 2008-02-22 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe E:\WORD\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\OEAddOn.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HotbarSA.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\mwsoemon.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\m3SrchMn.exe C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe J:\Gadu-Gadu\gg.exe J:\Zrzut ekranu\PrintScreen\PrintScreen.exe C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Weather.exe C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe E:\Webshots\Webshots\WebshotsTray.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe E:\Hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.swinoujscie.com.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://resultsmaster.com/SmartOffers/Services/resultsmaster/ResultsMasterHomeLeftPane.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspe1.dll R3 - URLSearchHook: (no name) - {0A94B116-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL O2 - BHO: IE7pro BHO - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - J:\IE7Pro\IE7Pro.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Hotbar - {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} - C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostIE.dll O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0A94B111-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspe1.dll O2 - BHO: FGCatchUrl - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - J:\FlashGet PL\jccatch.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - E:\WORD\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O2 - BHO: FoxyTunes Toolbar Helper - {784D8FBC-4165-4D88-90FB-62907ACDD045} - C:\Program Files\FoxyTunes\ForInternetExplorer\components\IE\FoxyTunesForIE.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O2 - BHO: CIEStub Class - {EBBFE27C-BDF0-11D2-BBE5-00609419F467} - C:\WINDOWS\system32\amcis2.dll (file missing) O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - J:\FlashGet PL\getflash.dll O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F4D76F01-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file) O3 - Toolbar: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspe1.dll O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F4D76F09-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL O3 - Toolbar: FoxyTunes Toolbar - {1D1901C3-F72A-46f3-9DBB-0AAA0DEEF6DF} - C:\Program Files\FoxyTunes\ForInternetExplorer\components\IE\FoxyTunesForIE.dll O3 - Toolbar: Hotbar - {07AA283A-43D7-4CBE-A064-32A21112D94D} - C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HostIE.dll O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\11.bin\MWSBAR.DLL O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [ImInstaller_IncrediMail] C:\DOCUME~1\gosc\USTAWI~1\Temp\ImInstaller\IncrediMail\incredimail_install1.exe -startup -product IncrediMail O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "E:\WORD\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HotbarOE] C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\OEAddOn.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotbarSA] "C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\HotbarSA.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\mwsoemon.exe O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w O4 - HKLM\..\Run: [USBGamepad] e:\trust\GNJOYUSB.EXE O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\quick timelinstaller\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "J:\AdobeRaider\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "J:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] J:\Zrzut ekranu\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash O4 - HKCU\..\Run: [Nektra OEAPI] "E:\Akcelerator pobierania plików - Firefox\DAP\Mailinfo\Mailinfo for Outlook Express\oe_mailinfo.exe" O4 - HKCU\..\Run: [WeatherDPA] "C:\Program Files\Hotbar\bin\10.0.362.0\Weather.exe" -auto O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\11.bin\mwsoemon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = E:\WORD\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Startup: Webshots.lnk = E:\Webshots\Webshots\WebshotsTray.exe O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - J:\IncrediMail\bin\resources\WebMenuImg.htm O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZP O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - J:\FlashGet PL\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - J:\FlashGet PL\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\WORD\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: IE7pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - J:\IE7Pro\IE7Pro.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - J:\IE7Pro\IE7Pro.dll O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\WORD\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\WORD\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\WORD\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.24\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - J:\FlashGet PL\FlashGet.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - J:\FlashGet PL\FlashGet.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://80.245.179.170/activex/AxisCamControl.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - E:\WORD\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe -- End of file - 13897 bytes ====================================================== Czy tego Hijacka trzeba uruchamiać przy starcie systemu bo coś mi się tak jarzy? I jak to wygląda okiem fachowca?

Zrestartować komputer?
Zafu
Dodano
21.02.2008 23:52:16
  • margo 21.02.2008 23:54:52

    [quote=Zafu]Zrestartować komputer?[/quote] To się wie... Pomóżcie mi konkretnie.

Zapisałam pluto.reg i potem scaliłam... na pytanie czy scalić.... ok...dostałam potwierdzenie, że został scalony i dalej to samo. Kiedy naciskam na Ctrl+Alt+Delete otrzymuję komunikat: "Menażera zadań został wyłączony przez Administratora" Co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie proszę.
margo
Dodano
21.02.2008 22:35:53
Dowolna nazwa - byle rozszerzeniem było reg Lokalizacja dowolna - po scaleniu z rejestrem plik któryś zapisał możesz usunąć.
Żółty
Dodano
21.02.2008 21:53:23
No i wyciągnęłam, ale ta instrukcja posiada wiele niedomówień: [b] Menadżer zadań został wyłączony przez administratora Proszę otworzyć notatnik i wkleić do niego: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=– [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=– [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system] "DisableTaskMgr"=– Plik – Zapisz jako..., zapisz jako typ: wszystkie pliki, nazwa koniecznie z rozszerzeniem REG np. Fix.reg Inna metoda, Start Uruchom gpedit.msc (tylko w wersji Pro – przyp.) Konfiguracja użytkownika - Szablony administracyjne - System - Opcje klawiszy Ctrl+Alt+Del - Usuń menadżera zadań, kliknąć podwójnie: Nieskonfigurowano bądź Wyłączone.[/b] Więc wiem jakie ma być rozszerzenie przy zapisie ale jak nazwać ... np: pluto.reg? Czy jest wymagana jakaś nazwa? Czy dowolnie? Druga sprawa to gdzie mam to zapisać?
margo
Dodano
21.02.2008 20:26:59
Na pewno jest w FAQ, w tym dziale przyklejonym - wystrczy go stamtąd "wyciągnąć" .
Rebe
Dodano
21.02.2008 20:10:13
margo
Dodano:
21.02.2008 19:44:30
Komentarzy:
11
Strona 1 / 1