Certyfikowane szkolenia MS - woj. Śląskie-Śląska AkademiaIT

[b]Certyfikowane szkolenia Microsoft® dla pracowników!! http://www.slaska-akademia.bit-polska.pl/[/b]Kto może przystąpić do projektu? Do projektu mogą przystąpić informatycy, administratorzy systemu, administratorzy baz danych, pracownicy HelpDesk oraz inne osoby pracujące, zainteresowane podwyższeniem lub nabyciem wiedzy z zakresu technologii IT, oddelegowani przez pracodawców, zatrudnieni w mikro, małych, średnich bądź dużych przedsiębiorstwach na terenie woj. śląskiego [b]Cel główny projektu[/b] Celem głównym projektu jest podniesienie i aktualizacja kwalifikacji specjalistów IT z firm woj. śląskiego do poziomu odpowiadającego światowym standardom w zakresie technologii Microsoft, poprzez objęcie ich autoryzowanymi szkoleniami. [b]Oferowane szkolenia[/b] • Microsoft SQL Server 2008 • Microsoft Exchange Server 2010 • Microsoft Exchange Server 2007 • Microsoft Windows Server 2008 • Microsoft Windows 7 • Microsoft Windows Vista [b]Aby przystąpić do projektu:[/b] Należy spełnić następujące warunki: - pozostawanie w stosunku pracy (w rozumieniu Kodeksu Pracy) – zgłaszane osoby nie mogą pozostawać w okresie wypowiedzenia, nie mogą być także zatrudnione na okres próbny - posiadanie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych do szkolenia (weryfikacja na podstawie testu kwalifikacji) - umiejętność posługiwania się materiałami w języku angielskim [b]Dodatkowe informacje: [/b] - każdy z uczestników może zapisać się tylko na jedno szkolenie, - każdy uczestnik jest zobowiązany przystąpić do egzaminu certyfikującego Microsoft w ciągu miesiąca po zakończeniu udziału w szkoleniu - akceptacja pracodawcy jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji, co będzie weryfikowane podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych - udział w projekcie jest częściowo finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do sfinansowania pozostałej części wymagany jest wkład własny pracodawcy, na podstawie reguł pomocy publicznej. - Istnieje możliwość wniesienia wkładu w formie gotówki, a także w formie wynagrodzeń. [b]Formularz Zgłoszeniowy[/b] - formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://www.slaska-akademia.bit-polska.pl/index.php/sample-page/ [b]Harmonogram szkoleń: [/b]http://www.slaska-akademia.bit-polska.pl/index.php/szkolenia-3/ Chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami!: [b]"Śląska Akademia IT" -------------------------------------------------------- bit Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 7 40-005 Katowice tel.: +48 32 602 90 40 tel.: +48 32 494 49 70 fax: +48 32 739 01 10 fax: +48 32 494 49 71 e-mail: slaska-akademia@bit-polska.pl[/b]

Odpowiedzi: 0

AkademiaIT
Dodano:
28.12.2011 15:26:05
Komentarzy:
0
Strona 0 / 0