C# - Klasa Socket i adres IP z portem - RemoteEndPoint. Da się bez portu?

Witam. Czy w klasie Socket można "wyciągnąć" samo IP? Bo mam taki kod: [code]void testr(string ip) { string login; string pass; IPAddress ipa = IPAddress.Parse(ip); IPEndPoint ipend = new IPEndPoint(ipa, 1234); TcpListener listener = new TcpListener(ipend); listener.Start(); while (true) { Socket handlerSocket = listener.AcceptSocket(); if (handlerSocket.Connected) { login = [u][i][b]handlerSocket.RemoteEndPoint.ToString();[/b][/i][/u] break; } } } [/code] Gdy program "dopisuje" do zmiennej "login" wartość RemoteEndPoint z klasy Socket, "wpisuje" do niej IP razem z portem (np. 192.168.1.10:1234) :/. Da się jakoś "wywołać" z klasy Socket samo IP?

Odpowiedzi: 1

Przecież możesz sobie bez problemu wyciąć ze stringa "192.168.1.10:1234" sam adres IP, np. w ten sposób: [code]login = handlerSocket.RemoteEndPoint.ToString().Split(new Char [] {':'})[0];[/code]
BlaSOFT
Dodano
12.12.2011 10:31:36
TheCCAY
Dodano:
11.12.2011 16:00:50
Komentarzy:
1
Strona 1 / 1