C# i baza danych w Excelu

Witam, Dopiero zaczynam zabawę z C#'em i natknąłem się na pewien problem. Mam formularz, który po wypełnieniu powinien zapisywać dana do excela. Kiedy zatwierdzam formularz wyskakuje mi błąd: "Nie podano wartości dla jednego lub kilku wymaganych parametrów" w linii command.ExecuteNonQuery(); [code] try { string connectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\Koryś\Desktop\dane.xls;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;"""; DbProviderFactory factory = DbProviderFactories.GetFactory("System.Data.OleDb"); using (DbConnection connection = factory.CreateConnection()) { connection.ConnectionString = connectionString; DbCommand command = connection.CreateCommand(); string imie = textBox1.Text; string nazwisko = textBox2.Text; string plec = comboBox1.SelectedItem.ToString(); string data_ur = dateTimePicker1.Value.ToString(); string data_sm = dateTimePicker2.Value.ToString(); command.CommandText = "INSERT INTO [dane$] (Imie, Nazwisko, Plec, data_ur, data_sm) VALUES(imie, nazwisko, plec, data_ur, data_sm)"; connection.Open(); command.ExecuteNonQuery(); } } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Error"); }[/code] W czym problem? Sprawdzałem zmienne i nie są puste. Korzystałem ze stronki [url=http://davidhayden.com/blog/dave/archive/2006/05/26/2973.aspx]http://davidhayden.com/blog/dave/archive/2006/05/26/2973.aspx[/url] Inserting a Row into Excel Using ADO.NET

Odpowiedzi: 0

korys
Dodano:
20.04.2008 23:27:46
Komentarzy:
0
Strona 0 / 0