C# błąd projektanta XAML

W programie Visual 2010 Professional, zamiast projektanta XAML pojawia się poniższy błąd. Dotyczy to projektów Windows Phone Silverlight and XNA Application pod windows phone, wersja sdk 7.1. [code] System.Windows.Markup.XamlParseException Operacja podawania wartości elementu „System.Windows.Markup.StaticResourceHolder” wywołała wyjątek. w System.Windows.Markup.XamlReader.RewrapException(Exception e, IXamlLineInfo lineInfo, Uri baseUri) w System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri) w System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadDeferredContent(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings parentSettings, Uri baseUri) w System.Windows.ResourceDictionary.CreateObject(KeyRecord key) w System.Windows.ResourceDictionary.RealizeDeferContent(Object key, Object& value, Boolean& canCache) w System.Windows.ResourceDictionary.GetValueWithoutLock(Object key, Boolean& canCache) w System.Windows.ResourceDictionary.GetValue(Object key, Boolean& canCache) w System.Windows.ResourceDictionary.GetValueWithoutLock(Object key, Boolean& canCache) w System.Windows.ResourceDictionary.GetValue(Object key, Boolean& canCache) w System.Windows.ResourceDictionary.GetValueWithoutLock(Object key, Boolean& canCache) w System.Windows.ResourceDictionary.GetValue(Object key, Boolean& canCache) w System.Windows.ResourceDictionary.FetchResource(Object resourceKey, Boolean allowDeferredResourceReference, Boolean mustReturnDeferredResourceReference, Boolean& canCache) w System.Windows.FrameworkElement.FindResourceInTree(FrameworkElement feStart, FrameworkContentElement fceStart, DependencyProperty dp, Object resourceKey, Object unlinkedParent, Boolean allowDeferredResourceReference, Boolean mustReturnDeferredResourceReference, DependencyObject boundaryElement, InheritanceBehavior& inheritanceBehavior, Object& source) w System.Windows.FrameworkElement.FindResourceInternal(FrameworkElement fe, FrameworkContentElement fce, DependencyProperty dp, Object resourceKey, Object unlinkedParent, Boolean allowDeferredResourceReference, Boolean mustReturnDeferredResourceReference, DependencyObject boundaryElement, Boolean isImplicitStyleLookup, Object& source) w System.Windows.FrameworkElement.FindImplicitStyleResource(FrameworkElement fe, Object resourceKey, Object& source) w System.Windows.FrameworkElement.GetRawValue(DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry& entry) w System.Windows.FrameworkElement.EvaluateBaseValueCore(DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry& newEntry) w System.Windows.DependencyObject.EvaluateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry newEntry, OperationType operationType) w System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType) w System.Windows.DependencyObject.InvalidateProperty(DependencyProperty dp) w System.Windows.FrameworkElement.UpdateStyleProperty() w System.Windows.FrameworkElement.OnInitialized(EventArgs e) w System.Windows.FrameworkElement.TryFireInitialized() w System.Windows.FrameworkElement.OnVisualParentChanged(DependencyObject oldParent) w System.Windows.Media.Visual.FireOnVisualParentChanged(DependencyObject oldParent) w System.Windows.Media.Visual.AddVisualChild(Visual child) w System.Windows.Media.VisualCollection.ConnectChild(Int32 index, Visual value) w System.Windows.Media.VisualCollection.Add(Visual visual) w System.Windows.Controls.UIElementCollection.AddInternal(UIElement element) w System.Windows.Controls.Panel.GenerateChildren() w System.Windows.Controls.Panel.EnsureGenerator() w System.Windows.Controls.Panel.get_InternalChildren() w System.Windows.Controls.StackPanel.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w MS.Internal.Helper.MeasureElementWithSingleChild(UIElement element, Size constraint) w System.Windows.Controls.ItemsPresenter.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Border.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Control.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCell(Int32 cell, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w MS.Internal.Helper.MeasureElementWithSingleChild(UIElement element, Size constraint) w System.Windows.Controls.ContentPresenter.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCell(Int32 cell, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Control.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Control.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.StackPanel.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCell(Int32 cell, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Control.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w MS.Internal.Helper.MeasureElementWithSingleChild(UIElement element, Size constraint) w System.Windows.Controls.ScrollContentPresenter.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCell(Int32 cell, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.ScrollViewer.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCell(Int32 cell, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV) w System.Windows.Controls.Grid.MeasureOverride(Size constraint) w System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize) w System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize) w System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayout() w System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayoutCallback(Object arg) w System.Windows.Media.MediaContext.InvokeOnRenderCallback.DoWork() w System.Windows.Media.MediaContext.FireInvokeOnRenderCallbacks() w System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandlerCore(Object resizedCompositionTarget) w System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandler(Object resizedCompositionTarget) w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) w MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) System.NotImplementedException Metoda lub operacja nie jest zaimplementowana. w System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.ResolveBamlType(BamlType bamlType, Int16 typeId) w System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.GetXamlType(Int16 typeId) w System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.Process_ElementStart() w System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.ReadObject(KeyRecord record) w System.Windows.ResourceDictionary.CreateObject(KeyRecord key) w System.Windows.ResourceDictionary.RealizeDeferContent(Object key, Object& value, Boolean& canCache) w System.Windows.ResourceDictionary.GetValueWithoutLock(Object key, Boolean& canCache) w System.Windows.ResourceDictionary.GetValue(Object key, Boolean& canCache) w System.Windows.DeferredResourceReference.GetValue(BaseValueSourceInternal valueSource) w System.Windows.StaticResourceExtension.TryProvideValueInternal(IServiceProvider serviceProvider, Boolean allowDeferredReference, Boolean mustReturnDeferredResourceReference) w System.Windows.StaticResourceExtension.ProvideValueInternal(IServiceProvider serviceProvider, Boolean allowDeferredReference) w System.Windows.StaticResourceExtension.ProvideValue(IServiceProvider serviceProvider) w MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.CallProvideValue(MarkupExtension me, IServiceProvider serviceProvider) [/code] Ktoś może wie co zrobic, żeby móc używać projektanta?

Odpowiedzi: 1

Miałem ten sam problem. Najprawdopodobniej masz zainstalowaną polską wersję językową do VS 2010. Spróbuj przełączyć na wersję angielską i problem ustąpi.
MarcOk
Dodano
01.07.2012 18:26:16
masi56
Dodano:
17.06.2012 17:28:27
Komentarzy:
1
Strona 1 / 1