Bindowanie klawiszy w C#

Wie ktoś jak to zrobić?? Chcę napisać program do bindowania klawiszy do gry. Chodzi o to, żeby program sam "wstukiwał" litery (tak jakby robił to z klawiatury). Proszę o pomoc.

Odpowiedzi: 2

Dzięki wielkie ;). Bardzo mi się przyda :).
TheCCAY
Dodano
23.10.2011 21:31:39
W czystym .NET tego nie zrobisz - będziesz musiał odwołać się do WinAPI. Tu masz przykład prostego wrappera: [code]class KeybdEventWrapper { [DllImport("user32.dll")] private static extern int keybd_event(byte bVk, byte bScan, Int32 dwFlags, UIntPtr dwExtraInfo); public static void SynthesizeKeystroke(byte virtualKeyCode) { keybd_event(virtualKeyCode, 0, 0, new UIntPtr(0)); keybd_event(virtualKeyCode, 0, 0x0002, new UIntPtr(0)); } }[/code] Korzystasz z tego, uruchamiając statyczną metodę SynthesizeKeystroke, w argumencie podając [url=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731(v=vs.85).aspx]Virtual Key Code[/url]. Przykładowo, żeby zasymulować naciśnięcie klawisza [Win], robisz tak: [code]KeybdEventWrapper.SynthesizeKeystroke(0x5B);[/code] Polecam także skorzystanie z biblioteki [url=http://inputsimulator.codeplex.com/]Windows Input Simulator[/url], która da Ci o wiele większe możliwości, niż kod przedstawiony przeze mnie powyżej.
BlaSOFT
Dodano
23.10.2011 15:47:06
TheCCAY
Dodano:
23.10.2011 12:19:05
Komentarzy:
2
Strona 1 / 1