[ASP.NET] Proste wybieranie z bazy

Witam, mam stronę na której umieściłem TextBox, button oraz label. Następnie chcę wybrać z bazy pewne dane zależne od wartości TextBox'a. W pliku .cs wklepałem więc taki kod: System.Data.SqlClient.SqlConnection conn = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(); conn.ConnectionString = "Data Source=HPAMD\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=dotNet;Integrated Security=True"; conn.Open(); System.Data.SqlClient.SqlCommand objSqlCommand = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); objSqlCommand.Connection = conn; objSqlCommand.CommandType = CommandType.Text; objSqlCommand.CommandText = "SELECT count(*) FROM @NazwaBazy "; objSqlCommand.Parameters.AddWithValue("@NazwaBazy ", TextBox1.Text); object results = objSqlCommand.ExecuteScalar(); Label1.Text = results.ToString(); conn.Close(); 1. Kompilator - Visual Studio 2008 - wyrzuca, iż CommandType.Text does not exist in current context Zakomentowałem to więc... skompilowało się bez błędów. Po uruchomieniu strony z debbugowaniem wyrzuca, wpisaniu w TextBox istniejącą tabelę, strona wyrzuca: " Must declare the table variable "@NazwaBazy". Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu. Szczegły wyjątku: System.Data.SqlClient.SqlException: Must declare the table variable "@NazwaBazy". Błąd źrdła: Wiersz 29: objSqlCommand.Parameters.AddWithValue("@NazwaBazy ", TextBox1.Text); Wiersz 30: Wiersz 31: object results = objSqlCommand.ExecuteScalar(); Wiersz 32: Wiersz 33: Label1.Text = results.ToString(); ..." Czemu to nie działa?:(

Odpowiedzi: 0

JarekC
Dodano:
08.09.2009 23:22:40
Komentarzy:
0
Strona 0 / 0